Datum objave: 30.09.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(Rok:  do 13. 10. 2019)

Članica: BIOTEHNIŠKA FAKULTETA – Oddelek za zootehniko, Groblje 3, Domžale

1. Razpisano delovno mesto: TEHNIČNI DELAVEC IV (M/Ž)  - PRC za perutninarstvo Krumperk, Gorjuša 19a, Dob pri Domžalah.

za določen čas  za obdobje enega leta s polnim delovnim časom, z neenakomerno porazdeljenim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.

Šifra DM: J035067 m/ž)
Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra naziva: 0
Naziv: tehnični delavec
Tarifni razred: 17
Plačna podskupina: J
Trajanje zaposlitve: določen čas
Delovni čas: polni delovni čas, neenakomerno porazdeljen delovni čas
Začetek  zaposlitve: 01. 11. 2019

2. Pogoji za opravljanje dela:
• srednja poklicna  izobrazba ali
• osnovna šola
• vozniški izpit B kategorije

3. Opis delovnega mesta:
• opravljanje vseh del pri krmljenju, napajanju in negi živali;
• skrb za ustrezne rejske pogoje v hlevu;
• opravljanje vseh del pri čiščenju hlevov, odstranjevanju gnoja, ostankov krme;
• opravljanje vseh del pri pripravi hlevov za vselitve in izselitve živali;
• vzdrževanje okolice hlevov (košnja trave, vzdrževanje voznih poti, odstranjevanje snega);
• skrb za poskusne živali in pomoč pri izvedbi poskusov;
• opravljanje vseh del v valilnici in sortirnici jajc;
• pobiranje jajc in njihovo razvrščanje po čistoči in težnostnih razredih;
• prodaja perutninskih proizvodov in komunikacija s kupci;
• pomoč pri odbirah, tehtanjih, cepljenjih in drugih postopkih na živalih;
• prevozi živali in materiala ter kurirska opravila po nalogu nadrejenega delavca;
• opravljanje manjših popravil na farmskem inventarju in zgradbah;
• opravljanje drugih del po navodilih nadrejenega delavca in v skladu s predpisi.

4. Rok za prijavo:  od 30. 09. 2019 do 13.10.2019

Pisne vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva 101

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Dermastja
Telefonska številka: 01 320 3801