Datum objave: 30.09.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(Rok: do 13. 10. 2019)

Članica: BIOTEHNIŠKA FAKULTETA – Oddelek za zootehniko, Groblje 3, Domžale

1. Razpisano delovno mesto: TEHNIŠKI SODELAVEC VII/1 (M/Ž) - Enota za rejo drobnice

za določen čas  za  čas nadomeščanja delavca na daljši bolniški odsotnosti s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.

Šifra DM: J037003 (m/ž)
Število razpisanih delovnih mest: 1
Tarifni razred: VII/1
Plačna podskupina: J
Trajanje zaposlitve: določen čas-za čas nadomeščanja
Delovni čas: polni delovni čas

2. Pogoji za opravljanje dela:
• visoka strokovna izobrazba (2. bolonjska stopnja) – znanost o živalih oz. univerzitetna izobrazba kmetijstvo-zootehnika
• komunikativno, organizacijske sposobnosti
• sposobnost samostojnega in timskega dela
• organizacijske sposobnosti
• računalniška pismenost
• znanje angleškega jezika
• vozniški izpit B + E kategorije

3. Kratek opis dela in nalog:
Delovne naloge:
• delo na terenu – odbira plemenskih živali
• tehtanje živali na viseči kaveljski tehtnici, dvigovanje živali
• nakup plemenskih živali – stik z rejci - prodajalci
• prevoz živih živali s terenskim vozilom in prikolico
• natovarjanje in raztovarjanje živali
• delo v hlevu in v karantenskem hlevu (tehtanje, pregled zunanjosti)
• pomoč pri veterinarskih posegih, dvigovanje in fiksacija živali
• prevoz vzorcev v laboratorij
• ocenjevanje zunanjosti in licenciranje živali
• prodaja plemenskih živali, stik s strankami – kupci
• izdajanje e-računov, potnih listov za živali in zootehniških spričeval
• vodenje evidence o številu živali po skupinah
• tehnično vodenje direktnega testa živali (skrb za pravočasno opravljanje nalog)
• skrb za biovarnost na testni postaji
• pomoč pri zakolu živali v klavnici
• delo z računalniškimi orodji, vnos podatkov v podatkovno zbirko
• delo na terenu s terenskim vozilom in prikolico
• dvigovanje težjih bremen – živih živali - plemenskih ovnov
• prevažanje tovora - živih živali
• delo in manipulacija z odraslimi plemenskimi živalmi moškega spola

4. Rok za prijavo: od 30. 09. 2019 do 13. 10. 2019

Pisne vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva 101

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Dermastja
Telefonska številka: 01 32 03 801