Datum objave: 02.10.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva cesta 6, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: RAZISKOVALEC VII/2-0  M/Ž, Katedra za tribologijo in sisteme vzdrževanja 

Šifra DM: H017004 – RAZISKOVALEC VII/2-0  M/Ž, Katedra za tribologijo in sisteme vzdrževanja
Število razpisanih delovnih mest: 1,
Šifra delovnega mesta: H017004,
Tarifni razred: VII/2,
Plačna podskupina: H1,
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas (40 ur/ teden oz. 8 ur dnevno)
Trajanje zaposlitve: določen čas do 30.06.2021 (za čas trajanja projekta)

Pogoji za opravljanje dela:
• specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) s področja strojništva, fizike, kemije ali materialov, visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) s področja strojništva, fizike, kemije ali materialov, magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) s področja strojništva, fizike, kemije ali materialov, 
• inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti.
• Zaželena povprečna ocena zadnjega študija in zaključnega dela 8 ali več.

Opis delovnega mesta:
- znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah,
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
- pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz,
- sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju,
- pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala,
- izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Datum objave: 02.10.2019

Rok za prijavo: 15 dni, od 02.10.2019 do vključno 17.10.2019

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo po pošti na naslov:
UL Fakulteta za strojništvo,
Kadrovska služba
Aškerčeva cesta 6, 1000 Ljubljana

Kontaktna oseba na članici:
Ime in Priimek:  Joži Sterle, telefonska številka: 01 477 1 460,
E-mail: