Datum objave: 03.10.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta objavlja prosto delovno mesto:

VODJA KADROVSKE SLUŽBE - POMOČNIK TAJNIKA FAKULTETE ZA KADROVSKE ZADEVE - šifra DM: J017903 (m/ž)
za nedoločen čas in s polnim delovnim časom 40 ur tedensko

1. Zahtevana izobrazba:
- visokošolska univerzitetna izobrazba  (prejšnja) ali magistrska drugostopenjska izobrazba družboslovne ali humanistične smeri

2. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
- aktivno znanje enega svetovnega jezika,
- poznavanje predpisov s področja visokega šolstva,
- znanja za uporabo računalniških programov,
- vodstvene in organizacijske sposobnosti,
- 5 let ustreznih delovnih izkušenj 

3. Poskusno delo: 3 mesece.

4. Kratek opis del in nalog:
-vodenje in organizacija dela  kadrovske službe,
-svetovanje in koordiniranje kadrovskih zadev povezanih z zaposlovanjem, izobraževanjem, napredovanjem in nagrajevanjem zaposlenih vodstvu fakultete, oddelkom in drugim organizacijskim enotam,
- strokovno sodelovanje pri pritožnih postopkih iz delovnih razmerij,
- strokovno sodelovanje pri habilitacijskih postopkih,
- spremljanje plačnega sistema in priprava predlogov vodstvu fakultete za izvajanje le-tega,
- vodenje postopkov urejanja pregledov pedagoških in raziskovalnih obveznosti zaposlenih,
- strokovno svetovanje vodstvu fakultete pri izdelavi kadrovskih usmeritev fakultete,
- strokovno sodelovanje z vodstvom fakultete in pooblaščencem za varstvo pri delu na področju varstva pri delu,
- strokovno sodelovanje pri pripravi internih aktov s splošnega področja in področja delovnih razmerij,
- vodenje volilnih postopkov organov, komisij in drugih delovnih teles,
- vodenje postopkov odpovedi PZ s strani delodajalca,
- sodelovanje pri invalidskih postopkih za zaposlene,
- priprava analiz in poročil o kadrovskem stanju fakultete, ki so podlaga za nadaljnje odločitve vodstva,
- priprava predlogov za kadrovski in finančni načrt ter poslovno poročilo

5. Rok za prijavo:  7 dni, do vključno  10. 10. 2019

6. Pisne vloge z življenjepisom, in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Kadrovska služba), Aškerčeva 2, Ljubljana

7. Kontaktna oseba na fakulteti:
Ivana Repinc
Telefonska številka: 01/241 1028
E-mail: