Datum objave: 03.10.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Fakulteta za šport, Gortanova 22, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: TAJNIK ČLANICE  (J017908)

Delovno mesto razpisujemo za nedoločen čas s polnim delovnim časom (40 ur tedensko).  
    
2. Pogoji za opravljanje dela:

-    najmanj VIII. raven izobrazbe (SOK)
-    izkazane vodstvene in organizacijske sposobnosti
-    vsaj 5 let delovnih izkušenj na primerljivih delovnih mestih
-    aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika
-    znanje uradnega jezika

3. Kratek opis dela in nalog:

-    vodenje, načrtovanje in usklajevanje dela in nadzor nad delom notranjih organizacijskih enot tajništva ter administrativne dejavnosti članice,
-    kontroliranje določenih stroškov in zagotavljanje učinkovite porabe sredstev,
-    zastopanje tajništva pri poslovanju z drugimi enotami članice, univerze ali z zunanjimi partnerji,
-    vodenje pravnih in upravnih postopkov članice,
-    priprava osnov za splošne akte članice,
-    sodelovanje pri delu organov članice in  univerze,
-    izvajanje ukrepov za varno in zdravo delo delavcev tajništva,
-    sodelovanje pri ostalih delih po nalogu dekana, ki vsebinsko sodijo v okvir delovnega mesta,
-    opravljanje drugih del in nalog, ki so določene s statutom UL in drugimi splošnimi akti UL in fakultete, s splošnim in podrobnejšim opisom del in nalog v aktu o sistemizaciji fakultete ter s pogodbo o zaposlitvi.

4. Rok za prijavo:
  14 dni, oziroma do vključno 18.10.2019

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidati pošljejo po pošti na naslov:
Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA ŠPORT, Kadrovska služba, Gortanova 22, 1000 Ljubljana.

5. Kontaktna oseba na članici:
Kadrovska služba, Katarina Povržan, telefonska številka: (01) 520 77 60