Datum objave: 04.10.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
razpisuje prosto delovno mesto:

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2  (III) – za program Erasmus +

Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: J017104
Tarifni razred: VII/2
Plačna podskupina: J1
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve:  nedoločen čas
Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) družboslovne smeri, ali
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja)  družboslovne smeri, ali
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja)  družboslovne smeri
- delovne izkušnje niso zahtevane, so zaželene
- zaželene izkušnje pri delu s študenti
- zaželene izkušnje pri delu v povezavi z izvajanjem projekta Erasmus+; individualne mobilnosti
- aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika
- znanje uporabe računalniških programov
- komunikativnost, organizacijske sposobnosti.

Opis dela in nalog:
- samostojno opravlja strokovno organizacijska dela na svojem delovnem področju
- izvaja operativne naloge delovnega področja
- spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

Podrobnejši opis:
- opravlja strokovne naloge, povezane z izvedbo projekta Erasmus+ (individualna mobilnost)
- opravlja strokovne naloge, povezane z mobilnostjo študentov v programu Erasmus+
- članicam in študentom UL posreduje informacije in gradiva ter jim daje navodila o projektu Erasmus+
- sodeluje pri pripravi gradiv za publikacije o projektu Eramus+
- sodeluje pri pripravi vlog na razpise, povezane s programom Erasmus+
- sodeluje pri pripravi poročil, povezane s programom Erasmus+
- sodeluje pri organizaciji in poteku dogodkov, obiskov in drugih aktivnosti v okviru delovanja mednarodne službe UL
- druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta, po nalogu nadrejenega.

Plača: osnovna plača se določi z uvrstitvijo v 33. plačni razred.

Rok za prijavo:  3. 10. 2019 – 8. 10. 2019

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku po pošti pošljejo na naslov:
Univerza v Ljubljani, Univerzitetna služba za kadrovske zadeve, Oddelek za kadrovske zadeve rektorata, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana; ali pa svojo vlogo v razpisnem roku oddajo osebno v vložišče rektorata na navedenem naslovu. Posredovane vloge po elektronski pošti ne bodo obravnavane.

Kontaktna oseba: Univerzitetna služba za kadrovske zadeve, ga. Renata Bogataj Špenko, telefonska številka: 01 / 24 18 596.