Datum objave: 08.10.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC, šifra DM: H019007 (m/ž), za določen čas 6. mesecev predvidoma od 1. 11. 2019 do 31. 4. 2020 s krajšim (20 %) delovnim časom (8 ur/teden).  

Raziskovalno delo se bo opravljalo na projektu: »Trajnostna konkurenčnost slovenskega gospodarstva v evropskem in globalnem okviru.«

Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti ( prejšnji ) ustrezne smeri 
 • doktorat znanosti ( 3. Bolonjske stopnje ) ustrezne smeri 
 • Veljaven habilitacijski naziv (ime naziva in področje izvolitve): znanstveni sodelavec

Funkcionalna znanja in ostale zahteve (strokovni izpit, veščine in jezik):

 • inovativnost, smisel za organizacijo dela, komunikativnost.
 • Odgovornost za lastno delo, nadzor drugih delavcev in delovnih sredstev
 • za potek in rezultate raziskave in za strokovno in pravočasno izvedbo ostalih del 
 • za varno delo 
 • za strokovni nadzor in vodenje sodelavcev v skupini 
 • za opremo oziroma delovna sredstva 
 • odgovornost za varno in zdravo delo sodelavcev in študentov predmeta 

Delovne izkušnje: /

Poskusno delo: /

Kratek opis dela in nalog:

 • znanstvenoraziskovalno delo,
 • organiziranje, usklajevanje, načrtovanje in spremljanje dela pri raziskovalni dejavnosti (v okviru raziskovalne skupine),
 • povezovanje raziskovalne dejavnosti z drugimi raziskovalnimi institucijami,
 • sodelovanje pri oblikovanju raziskovalnih programov in sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju,
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
 • pripravljanja poročil in elaboratov o raziskavi,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z/s: Prednost bodo imeli kandidati, ki analizirajo delovanje družinskih podjetij, dejavnike njihove uspešnosti in prenos podjetij na mlajše generacije (z dokazanimi objavami na tem področju).  

Kandidat/tka posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:

 • Življenjepis
 • Bibliografijo
 • Dokazila o izobrazbi
 • Dokazila o veljavnem habilitacijskem nazivu UL ali dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. V tem primeru mora kandidat priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva.

Rok za prijavo: Prijave pošljite do vključno 14. 10. 2019; prijave so možne po e-pošti: luka.lah@ef.uni-lj.si, v zadevo obvezno vpišite »PRIJAVA NA RAZPIS ZSRD2019-3«

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Luka Lah

Telefonska številka: 01 5892 639

E-mail: luka.lah@ef.uni-lj.si