Datum objave: 08.10.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(Rok: 8 dni od objave)

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA – Oddelek za živilstvo, Jamnikarjeva 101, Ljubljana 

1. Razpisano delovno mesto: samostojni strokovni delavec  VII/2 (M/Ž) - knjižnica
Zaposlitev za določen čas enega leta zaradi nadomeščanja delavke na porodniškem dopustu

2. Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) bibliotekarske ali druge ustrezne smeri
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) bibliotekarske ali druge ustrezne smeri
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) bibliotekarske ali druge ustrezne smeri
- opravljen bibliotekarski izpit
- dovoljenje A za vzajemno katalogizacijo monografskih publikacij (knjig)
- dovoljenje B1 za vzajemno katalogizacijo sestavnih delov
- dovoljenje C za vzajemno katalogizacijo neknjižnega gradiva
- 1 leto ustreznih delovnih izkušenj (izposoja v sistemu COBISS2/izposoja in
- katalogizacija in inventarizacija gradiva (COBISS3/Katalogizacija, COBISS3/Zaloga)),
- komunikativnost, organizacijske sposobnosti
- aktivno znanje enega tujega jezika

3. Kratek opis dela in nalog:
- strokovna obdelava in strokovno hranjenje knjižničnega gradiva
- izposoja knjižničnega gradiva ter posredovanje informacij uporabnikom knjižnice
- spremlja informacije in novosti s svojega delovnega področja
- samostojno opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

4. Rok za prijavo: 8 dni od objave

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Lina Burkan Makivić
Telefonska številka: 01 320 3705
E-mail: