Datum objave: 09.10.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2-III, šifra DM: J017104 (M/Ž),
v Službi za znanstveno raziskovalno delo za nedoločen čas s polnim delovnim časom (40 ur/teden). Predviden datum zaposlitve 1. 11. 2019.

2. Pogoji za opravljanje dela:
• specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja): Družbene vede
• visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja): Družbene vede
• magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja): Družbene vede

Delovne izkušnje:
• 2 leti ustreznih delovnih izkušenj

Poskusno delo:
• 3 mesece

3. Kratek opis dela in nalog:
Splošni opis:

• samostojno opravlja strokovno organizacijska dela na svojem delovnem področju
• izvaja operativne naloge delovnega področja
• spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju
• opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega
• za svoje delo odgovarja nadrejenemu
Podrobnejši opis dela:
• izvajanje dela v referatu za 3. stopenjski študij
• svetovalno delo s študenti
• priprava gradiva za organe fakultete
• priprava poročil, odločb in sklepov
• vodenje postopka zagovora zaključnih del
• priprava diplomskih listin in prilog k diplomam
• organiziranje dogodkov
• vodenje evidenc
• opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Funkcionalna znanja:
• aktivno znanje dveh tujih jezikov, znanja za uporabo računalniških programov, strokovni izpit iz upravnega postopka, poznavanje predpisov področja, komunikativnost, vodstvene in organizacijske sposobnosti

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:
• poznavanje 3. stopenjskega študija
• dobro sposobnost pisnega in ustnega komuniciranja

4. Kandidat/ka posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:
• Življenjepis
• Dokazila o izobrazbi
• Dokazilo o strokovnem izpitu iz upravnega postopka. V kolikor kandidati le-tega nimajo, lahko priložijo izjavo s katero se zavežejo, da bodo opravili izpit v roku 1. leta od zaposlitve.

5. Rok za prijavo: Prijave pošljite do vključno 25. 10. 2019 na e-poštni naslov: ;
v zadevo obvezno zapišite: »PRIJAVA NA RAZPIS RSSRD2019-2«

»Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.«

6. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Luka Lah
Telefonska številka: 01 5892 639
E-mail: