Datum objave: 09.10.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT, v nazivu: ASISTENT/ASISTENT Z MAGISTERIJEM/ASISTENT Z DOKTORATOM
za področje RAČUNOVODSTVA IN REVIZIJE ali področje DENAR IN FINANCE,

šifra DM: D010001 (m/ž), za nedoločen čas s polnim delovnim časom (40 ur/teden).

2. Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:
• specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ustrezne smeri
• visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ustrezne smeri
• magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) ustrezne smeri

• specializacija po univerzitetni izobrazbi ( prejšnja ) ustrezne smeri
• magisterij znanosti (prejšnji) ustrezne smeri

• doktorat znanosti ( prejšnji ) ustrezne smeri
• doktorat znanosti ( 3. Bolonjske stopnje ) ustrezne smeri

Veljaven habilitacijski naziv (ime naziva in področje izvolitve):
• asistent za habilitacijsko področje RAČUNOVODSTVA IN REVIZIJE
ali
• asistent za habilitacijsko področje DENARJA IN FINANCE

Funkcionalna znanja in ostale zahteve (strokovni izpit, veščine in jezik):
• smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij

Delovne izkušnje:
• /

Poskusno delo:
• 3 mesece

3. Kratek opis dela in nalog:
• vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
• sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
• sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
• nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
• sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
• skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
• skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
• stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
• opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki imajo izkušnje iz prakse na področju računovodstva in revizije, financ ter korporativnega upravljanja.

4. Kandidat/tka posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:
• Življenjepis
• Dokazila o izobrazbi
• Dokazilo o veljavnem habilitacijskem nazivu asistent/ka za področje računovodstva in revizije oziroma področje denarja in finance ali dokazilo, da je v postopku pridobivanja naziva na Univerzi v Ljubljani. V nasprotnem primeru kandidat/ka priloži dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv, skladno z Merili. V tem primeru mora kandidat/ka priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova/njena prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva.

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.
Predviden datum zaposlitve je 1. 11. 2019.

5. Rok za prijavo: do vključno 16. 10. 2019;
prijave so možne po e-pošti: , v zadevo obvezno vpišite PRIJAVA NA RAZPIS RAKDF2019-1

6. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Luka Lah
Telefonska številka: 01 5892 639
E-mail: