Datum objave: 10.10.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

Članica: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Erjavčeva 23, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC  VII/2 – II (J017103) M/Ž   - PONOVITEV OBJAVE

Pogoji za opravljanje dela:

 • univerzitetna ali visoka strokovna s specializacijo oziroma z magisterijem (druga stopnja); družboslovne, humanistične, naravoslovne, ekonomske ali druge ustrezne smeri,
 • odlično znanje angleškega jezika,
 • samoiniciativnost,
 • zaželeno poznavanje 3. stopenjskega študija,
 • znanje dela z osebnim računalnikom,
 • dobra sposobnost pisnega in ustnega komuniciranja, sposobnost za vodenje, delo v timu in koordiniranje dela, sposobnost usklajevanja mnenj in samoobvladovanja, motiviranost in sposobnost pridobivanja novih znanj
 • zaželen opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka (kandidati, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga bodo morali opraviti najkasneje v roku treh mesecev od sklenitve delovnega razmerja)

Delovno mesto se razpisuje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, s poskusnim delom 3 mesecev.

Splošni opis dela in nalog (iz opisa delovnega mesta):

 • samostojno opravlja strokovno organizacijska dela na svojem delovnem področju,
 • izvaja operativne naloge delovnega področja,
 • spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju,
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

Podrobnejši opis dela:

 • spremljanje in priprava razpisov za 3. stopenjski študij in priprava dokumentacije
 • svetovalno delo s študenti
 • vodenje, organiziranje in izvajanje dela v referatu za 3. stopenjski študij
 • priprava poročil, odločb in sklepov
 • vodenje evidenc
 • vodenje postopkov samoevalvacije študijskih programov ALUO
 • sodelovanje s komisijami senata in strokovnimi službami Univerze in Akademije
 • sodelovanje pri pripravi sprememb vseh študijskih programov Akademije
 • izvedba najave študijskih programov akademije vključno s pripravo seznama predavanj za vse tri stopnje študija
 • vodenje upravnih postopkov priznavanja izobrazbe za namen nadaljevanja študija na 1. , 2. in 3. stopnji
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Kandidati naj dokazila o izpolnjevanju pogojev in prijavo skupaj z življenjepisom pošljejo na naslov:

Rok za prijavo: do vključno 21. 10. 2019