Datum objave: 10.10.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC,
šifra DM: H019007 (m/ž),
za določen čas 6. mesecev predvidoma od 1. 11. 2019 do 31. 4. 2020 s krajšim (20 %) delovnim časom (8 ur/teden).

Raziskovalno delo se bo opravljalo na projektu: »Trajnostna konkurenčnost slovenskega gospodarstva v evropskem in globalnem okviru.«

2. Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:
• doktorat znanosti ( prejšnji ) ustrezne smeri
• doktorat znanosti ( 3. Bolonjske stopnje ) ustrezne smeri

Veljaven habilitacijski naziv (ime naziva in področje izvolitve):
• znanstveni sodelavec

Funkcionalna znanja in ostale zahteve (strokovni izpit, veščine in jezik):
• inovativnost, smisel za organizacijo dela, komunikativnost.

Odgovornost za lastno delo, nadzor drugih delavcev in delovnih sredstev
• za potek in rezultate raziskave in za strokovno in pravočasno izvedbo ostalih del
• za varno delo
• za strokovni nadzor in vodenje sodelavcev v skupini
• za opremo oziroma delovna sredstva
• odgovornost za varno in zdravo delo sodelavcev in študentov predmeta

Delovne izkušnje:
• /

Poskusno delo:
• /

3. Kratek opis dela in nalog:
• znanstvenoraziskovalno delo,
• organiziranje, usklajevanje, načrtovanje in spremljanje dela pri raziskovalni dejavnosti (v okviru raziskovalne skupine),
• povezovanje raziskovalne dejavnosti z drugimi raziskovalnimi institucijami,
• sodelovanje pri oblikovanju raziskovalnih programov in sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju,
• strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
• pripravljanja poročil in elaboratov o raziskavi,
• skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
• opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z/s:
- Prednost bodo imeli kandidati, ki analizirajo delovanje družinskih podjetij, dejavnike njihove uspešnosti in prenos podjetij na mlajše generacije (z dokazanimi objavami na tem področju).

4. Kandidat/tka posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:
- Življenjepis
- Bibliografijo
- Dokazila o izobrazbi
- Dokazila o veljavnem habilitacijskem nazivu UL ali dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. V tem primeru mora kandidat priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva.

5. Rok za prijavo: Prijave pošljite do vključno 14. 10. 2019;
prijave so možne po e-pošti: , v zadevo obvezno vpišite »PRIJAVA NA RAZPIS ZSRD2019-3«

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

6. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Luka Lah
Telefonska številka: 01 5892 639
E-mail: