Datum objave: 14.10.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

razpisuje prosto delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2  (I) – za mednarodne in evropske projekte

Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: J017102
Tarifni razred: VII/2
Plačna podskupina: J1
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve:  določen čas do predvidoma 31. 8. 2023 (nadomeščanje začasno odsotnega delavca na delovnem mestu)
Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), ali
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), ali 
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja)
- 3 leta ustreznih delovnih izkušenj
- aktivno znanje angleškega jezika
- zaželene izkušnje s področja projektnega dela
- osnovno poznavanje dela z računalnikom
- komunikativnost, organizacijske sposobnosti

Opis dela in nalog:
- samostojno opravlja strokovne naloge na svojem delovnem področju
- oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja
- koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja
- spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega
Podrobnejši opis:
- izvaja operativne strokovne naloge na področju mednarodnih in evropskih raziskovalnih projektov
- spremlja mednarodne in evropske raziskovalne programe in o tem obvešča in svetuje članicam
- spremlja odprte razpise mednarodnih in evropskih raziskovalnih programov in pripravlja navodila članicam glede prijav ter usklajuje možne skupne prijave članic
- sodeluje in nudi podporo službam za mednarodne projekte na članicah UL zlasti pri pripravi prijav evropskih in mednarodnih projektov,
- svetuje raziskovalcem pri prijavah mednarodnih projektov
- sodeluje pri organizaciji in izvedbi izobraževanj in usposabljanj raziskovalcev in strokovnih delavcev
- sodeluje pri urejanju in ažuriranju podatkov UL v mednarodnih bazah podatkov za raziskovalno dejavnost

Plača: osnovna plača se določi z uvrstitvijo v 35. plačni razred.

Rok za prijavo:  14. 10. 2019 – 18. 10. 2019

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku po pošti pošljejo na naslov:
Univerza v Ljubljani, Univerzitetna služba za kadrovske zadeve, Oddelek za kadrovske zadeve rektorata, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana;
ali pa svojo vlogo v razpisnem roku oddajo osebno v vložišče rektorata na navedenem naslovu.

Posredovane vloge po elektronski pošti ne bodo obravnavane.

Kontaktna oseba: Univerzitetna služba za kadrovske zadeve, ga. Renata Bogataj Špenko, telefonska številka: 01 / 24 18 596.