Datum objave: 14.10.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

razpisuje prosto delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2  (I) – za sistemske zadeve

Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: J017102
Tarifni razred: VII/2
Plačna podskupina: J1
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve:  nedoločen čas
Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) računalniške ali elektrotehniške smeri, ali
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) računalniške ali elektrotehniške smeri, ali
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) računalniške ali elektrotehniške smeri
- 3 leta ustreznih delovnih izkušenj 
- dobro poznavanje in izkušnje administracije MS Windows operacijskega sistema na strežnikih in delovnih postajah
- dobro poznavanje in izkušnje sistemske administracije storitev na Microsoftovi platformi (Aktivni imenik, Exchange)
- dobro poznavanje aplikacije GovernmentConnect
- dobro poznavanje imeniške storitve (AD)  in protokolov
- dobro poznavanje sporočilnega sistema (MS Exchange) in protokolov
- dobro poznavanje strojne računalniške opreme (strežniki, diskovna polja, tiskalniki)
- osnovno poznavanje omrežnih protokolov in storitev (TCP   IP, DNS, DHCP, Radius, usmerjevalni protokoli)
- dobro poznavanje komunikacijske omrežne opreme proizvajalca CISCO in sistemov IOS
- aktivno znanje angleškega jezika
- komunikativnost, natančnost, profesionalnost, pripravljenost na timsko delo, smisel za samostojno organiziranje delovnih nalog

Opis dela in nalog:
- samostojno opravlja strokovne naloge na svojem delovnem področju
- oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja
- koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja
- spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega
Podrobnejši opis:  
- samostojno skrbi za delovanje računalniškega in komunikacijskega sistema
- samostojno skrbi za delovanje sistemske in aplikativne programske opreme
- načrtuje nove informacijske storitve na infrastrukturnem področju
- koordinira uvajanje novih informacijskih storitev na UL
- koordinira sodelovanje informatikov na UL
- koordinira delo zunanjih izvajalcev
- dokumentira sistemske parametre sistemov IS
- ugotavlja vzroke napak in odpravlja napake v sistemski programski opremi
- v sodelovanju z diagnostičnimi centri proizvajalcev ter vzdrževalci strojne opreme prispeva k odpravljanju težjih napak sistema
- izdeluje pomožne programe in procedure za boljše izkoriščanje sistema in zaščito podatkov,
- spremlja razvoj področja in se permanentno izobražuje
- svetuje in nudi pomoč uporabnikom
- izdeluje razna poročila, vezana na področje
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu vodje IS UL.

Plača: osnovna plača se določi z uvrstitvijo v 35. plačni razred.

Rok za prijavo:  14. 10. 2019 – 18. 10. 2019

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku po pošti pošljejo na naslov:
Univerza v Ljubljani, Univerzitetna služba za kadrovske zadeve, Oddelek za kadrovske zadeve rektorata, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana;
ali pa svojo vlogo v razpisnem roku oddajo osebno v vložišče rektorata na navedenem naslovu.

Posredovane vloge po elektronski pošti ne bodo obravnavane.

Kontaktna oseba: Univerzitetna služba za kadrovske zadeve, ga. Renata Bogataj Špenko, telefonska številka: 01 / 24 18 596.

Kontaktna oseba v zvezi z delom: Univerzitetna služba za informatiko, g. Aleš Košir, telefonska številka: 01 / 24 18 615.