Datum objave: 18.10.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:    RAZISKOVALEC, H017004

2. Pogoji za opravljanje dela:
- aktivno znanje slovenskega jezika (če je kandidat/kandidatka tujec/tujka in ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje pogoja znanja slovenščine na ravni B2 (CEFR), ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi),
- univerzitetna diploma (prejšnja) oz. 2. stopnja bolonjskega študija družboslovne smeri (zaželena smer politologija)
- aktivno znanje angleškega jezika, zaželeno je pasivno znanje nemškega jezika
- izkušnje na projektnem delu
- veljavna odločba o izvolitvi v naziv asistent raziskovalec (lahko tudi pedagoški naziv asistent)

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom/kandidatko, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

3. Kratek opis dela in nalog:
Splošni opis:

- znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
- pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
- sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
- pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
- izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Rok za prijavo:   18. 10. 2019 do 22. 10. 2019 
Kandidat/kandidatka posreduje prošnjo,  CV, dokazila o izobrazbi in izvolitvi v naziv
Kandidat/kandidatka lahko vlogo posreduje po elektronski pošti
    
5. Računalniški programi:  dobro poznavanje MS Office

6. Funkcionalna znanja in ostale zahteve: inovativnost, smisel za organizacijo dela,  komunikativnost
 
7. Delovno razmerje: določen čas, do 31. 1. 2021 (čas trajanja projekta)
    krajši delovni čas – 84 % oz. 34 ur/teden do 31. 12. 2019
    krajši delovni čas – 13 % oz. 5 ur/tedne od 1. 1. 2020 do 31. 1. 2021
    poskusna doba 3 mesece
    zaposlitev predvidoma v mesecu novembru 2019
           
»Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.«

8. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Polak
Telefonska številka: 01/ 58 05 139
E-mail: