Datum objave: 18.10.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: VIŠJI ZNANSTVENI SODELAVEC,
šifra DM: H019006 (m/ž), za določen čas od 1. 11. 2019 do 30. 6. 2022 s krajšim časom (15 %) delovnim časom (6 ur na teden)

Raziskovalno delo se bo opravljalo na področju temeljnega razvojnega projekta: »Vpogled v temne plasti tristranskega razmerja v delitveni ekonomiji.«

2. Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:
- doktorat znanosti ( prejšnji ) s področja družbenih ved
- doktorat znanosti ( 3. Bolonjske stopnje ) s področja družbenih ved
Veljaven habilitacijski naziv (ime naziva in področje izvolitve):
- Višji znanstveni sodelavec
- kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv znanstveni sodelavec na UL. Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedene nazive, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v te nazive, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva
Funkcionalna znanja in ostale zahteve (strokovni izpit, veščine in jezik):
- inovativnost, smisel za organizacijo dela, komunikativnost
Delovne izkušnje:
• /
Poskusno delo:
• /

3. Kratek opis dela in nalog:
• znanstvenoraziskovalno delo
• organiziranje, usklajevanje, načrtovanje in spremljanje dela pri raziskovalni dejavnosti (v okviru raziskovalne skupine)
• povezovanje raziskovalne dejavnosti z drugimi raziskovalnimi institucijami
• sodelovanje pri oblikovanju raziskovalnih programov in sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
• strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
• pripravljanje poročil in elaboratov o raziskavi
• skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
• opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Kandidat/tka posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:
• Življenjepis
• Bibliografijo
• Dokazila o izobrazbi
• Dokazila o veljavnem habilitacijskem nazivu UL ali dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. V tem primeru mora kandidat priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva.

5. Rok za prijavo: Prijave pošljite do vključno 25. 10. 2019;
prijave so možne po e-pošti: , v zadevo obvezno vpišite »PRIJAVA NA RAZPIS ZSRD2019-4«

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

6. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Luka Lah
Telefonska številka: 01 5892 639
E-mail: