Datum objave: 18.10.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT Z DOKTORATOM  (m/ž)

na Oddelku za geologijo
šifra del. mesta: H019001,
tarifni razred: IX
za določen čas, s krajšim delovnim časom v obsegu 20%
predvidena zaposlitev od 1.11.2019 do 31.12.2023

2. Pogoji za opravljanje dela:
1. Zahtevana izobrazba (stopnja in smer): doktorat znanosti (prejšnji) ali doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) s področja geologije

2. Veljaven habilitacijski naziv: asistent raziskovalec za habilitacijsko področje geologija

3. Funkcionalna znanja in ostale zahteve: uporaba računalniških orodij, inovativnost, sposobnost za timsko delo, organizacijske sposobnosti, komunikativnost, znanje tujega jezika, specifična znanja in mednarodne objave na področju fizike, geofizike in strukturne geologije v okviru delovnega programa DP 1.4 - Aktivna tektonika.

4. Delovne izkušnje: 1 leto

5. Poskusno delo: 3 mesece

3. Kratek opis dela in nalog:
- znanstvenoraziskovalno delo na programu »Geookolje in geomateriali«
- sodelovanje pri oblikovanju raziskovalnih programov in sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
- pripravljanje poročil in elaboratov o raziskavi
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo:  3 dni, do 23.10.2019

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: UL, Naravoslovnotehniška fakulteta, Kadrovska služba, Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

5. Kontaktna oseba na članici:
Ga. Helena Zalar, tel. 01 / 200 32 39,  e-pošta: