Datum objave: 22.10.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

logoUL100-dolg

UNIVERZA V LJUBLJANI je v skoraj 100. letih razvoja utrdila svoj položaj kot največja in najboljša znanstveno raziskovalna in akademska institucija v Sloveniji, saj ustvarja, razvija, nudi in uporablja svoje znanje in strokovnost za reševanje nekaterih poglavitnih družbenih, gospodarskih in drugih vprašanj.

K sodelovanju vabimo kandidate, ki imajo radi dinamično delovno okolje in izzive zato iščemo prodornega, samoiniciativnega, kreativnega in pozitivno naravnanega novega sodelavca/sodelavko z željo po spreminjanju stvari na bolje. Naš skupni cilj bo uskladitev in poenotenje računovodskih služb vseh članic UL ter uvedba enotnega informacijskega sistema.

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

razpisuje prosto delovno mesto: POMOČNIK GLAVNEGA TAJNIKA UNIVERZE VII/2 – za finance in računovodstvo (J017902)

Delovno mesto se razpisuje za nedoločen čas, polni delovni čas s poskusno dobo 3 mesece. Od kandidata pričakujemo 5 let vodstvenih delovnih izkušenj.

Pogoji za opravljanje dela:
Izobrazba:
• specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ekonomske smeri, ali
• visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ekonomske smeri, ali
• magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) ekonomske smeri
Funkcionalna znanja in veščine:
• vodstvene in organizacijske sposobnosti
• dobro znanje slovenskega in angleškega jezika
• dobre matematične kompetence, kot so branje, razumevanje razpredelnic in grafov
• digitalna pismenost: uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije
• socialne kompetence: komunikativnost, osebne, medosebne in medkulturne kompetence,
• samoiniciativnost, prepoznavanje potreb po novem znanju

Prednost bodo imeli kandidati, ki poznajo SAP in imajo motivacijo za uspešno implementacijo novega informacijskega sistema.

Opis dela in nalog:
- uresničuje strateške cilje univerze na svojem področju
- sodeluje pri vseh vrstah načrtovanja procesov in skrbi za izboljšave in razvoj procesov, ki jih vodi,
- organizira delo znotraj službe
- samostojno vodi zahtevnejše naloge delovnega področja,
- izvršuje sprejete sklepe organov UL in delovnih teles UL za svoje področje
- pripravlja letna poročila z vsemi informacijami ter druge dokumente za potrebe odločanja organov UL
- pripravlja osnove za splošne akte univerze s področja procesov, ki jih vodi
- usklajuje aktivnosti procesov med članicami in rektoratom ter nudi strokovno podporo z delovnega področja drugim službam rektorata, komisijam in na članicah
- pripravlja predloge sklepov za organe UL na svojem delovnem področju
- skrbi za vodenje in razvoj zaposlenih znotraj službe
- vodi postopke računovodskega in finančnega načrtovanja in poročanja za rektorat in celotno UL
- nadzira uresničevanje finančnega načrta rektorata
- skrbi za upravljanje s knjigovodskimi listinami in drugo računovodsko dokumentacijo
- vodi postopke zadolževanja UL in nalaganja prostih denarnih sredstev
- opravlja naloge po navodilih, sklepih in smernicah, ki jih določi glavni tajnik

Plača: osnovna plača se določi z uvrstitvijo v 44. plačni razred.

Rok za prijavo: od 22. 10. 2019 do 4. 11. 2019

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku
- pošljejo na elektronski naslov ali
- po pošti na naslov: Univerza v Ljubljani, Univerzitetna služba za kadrovske zadeve, Oddelek za kadrovske zadeve rektorata, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana;
- ali pa svojo vlogo v razpisnem roku oddajo osebno v vložišče rektorata na navedenem naslovu.

Kontaktna oseba: Univerzitetna služba za kadrovske zadeve, ga. Renata Bogataj Špenko, telefonska številka: 01 / 24 18 596.