Datum objave: 23.10.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Zdravstvena fakulteta, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: Asistent z doktoratom (šifra DM H019001) – m/ž
Delovno mesto razpisujemo za določen čas predvidoma od 01.01.2020 do 30.9.2021, s krajšim delovnim časom (8 ur/ teden) in 3-mesečnim poskusnim delom.

2. Pogoji za opravljanje dela:
■ Zahtevana izobrazba s področja zdravstva:
- doktorat znanosti (prejšnji) oz.
- doktorat znanosti (3. bolonjska stopnja).

■ Veljavni habilitacijski naziv: asistent – raziskovalec za habilitacijsko področje Radiološka tehnologija. Kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL. Če kandidat v času prijave nima veljavnega zahtevanega naziva, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v ta naziv, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih pogojev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve izbirne komisije prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv.

■ Delovne izkušnje : 1 leto
■ Funkcionalna znanja in ostale zahteve: doktorat znanosti, znanje slovenščine na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR), ki se izkazuje z ustreznim dokazilom. V kolikor izbrani/-a kandidat/-ka pogoja znanja slovenščine ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi.
■ Zaželeno: izkušnje s področja eksperimentalne radiobiologije in opravljen tečaj iz varstva pred ionizirajočim sevanjem.

3. Kratek opis dela in nalog:
- znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
- pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
- sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
- pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
- izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Datum pričetka dela: predvidoma 01.01.2020

5.  Rok za prijavo: 5 dni (od 23.10.2019 do 28.10.2019)

UL spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje navedene pogoje za zasedbo delovnega mesta.

6. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Urška Tomažin Goričar
Telefonska številka:01/ 300 -11- 66
E-mail: