Datum objave: 25.10.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(Rok: 8 dni od objave)

Članica: BIOTEHNIŠKA FAKULTETA – Dekanat, Ljubljana, Jamnikarjeva 101

razpisuje prosto delovno mesto: PREDSTOJNIK ORGANIZACIJSKE ENOTE

Šifra DM: J017905 (m/ž)
Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra naziva: 0
Naziv: predstojnik organizacijske enote
Tarifni razred: VII/2
Plačna podskupina: J1
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas 

Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ekonomske smeri ali
- visokošolska univerzitetna  izobrazba (prejšnja) ekonomske smeri ali
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) ekonomske smeri
- aktivno znanje enega tujega jezika, komunikativnost, organizacijske sposobnosti, znanja za uporabo računalniških programov
- 5 let vodstvenih delovnih izkušenj

Opis dela in nalog:
- vzpostavitev enote za splošne zadeve na članici
- izvajanje nalog na področju splošnih zadev delovanja fakultete (notranji nadzor, upravljanje s človeškimi viri, plače zaposlenih, splošne-pravne zadeve, naložbena dejavnost, varstvo osebnih podatkov)
- načrtuje, vodi in usklajuje delo na delovnem področju znotraj organizacijske enote
- pripravlja poročila o rezultatih in drugih aktivnostih z delovnega področja
- skrbi za izvajanje nalog in izvaja nadzor nad zaposlenimi v okviru organizacijske enote
- skrbi za izvedbo zahtevnejših razvojnih in drugih nalog, ki zahtevajo sodelovanje zaposlenih
- različnih organizacijskih enot ali sodelovanje zunanjih sodelavcev
- v skladu z danimi pooblastili odgovorne osebe ocenjuje delovno uspešnost zaposlenih v organizacijski enoti
- daje predloge za naprednejše upravljanje s kadrovskimi, finančnimi, informacijskimi in drugimi viri
- skrbi za ustrezno izobraževanje in poučenost delavcev na delovnem področju, uporabi osebne varovalne opreme ali drugih varnostnih ukrepov
- ima druge pristojnosti skladno z danimi pooblastili

Rok za prijavo: 8 dni od objave

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL Biotehniška fakulteta, kadrovska služba, Ljubljana, Jamnikarjeva 101.

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Darko Klobučar
Telefonska številka: 01/320 3011