Datum objave: 28.10.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT Z DOKTORATOM,
šifra DM: H019001 (m/ž), za določen čas do 28. 2. 2020 s polnim delovnim časom (40 ur na teden).

Zaposlitev bo predvidena od 8. 11. 2019 oziroma po prejemu soglasja Upravnega odbora Univerze v Ljubljani pred zaposlitvijo.
Raziskovalno delo se bo opravljalo na področju interdisciplinarnega programa »Izzivi vključujočega in trajnostnega razvoja v prevladujoči paradigmi ekonomskih in poslovnih znanosti.«

2. Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:
- doktorat znanosti ( prejšnji ) s področja družbenih ved
- doktorat znanosti ( 3. Bolonjske stopnje ) s področja družbenih ved

Veljaven habilitacijski naziv (ime naziva in področje izvolitve):
- ASISTENT RAZISKOVALEC ali ASISTENT
- kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv asistent raziskovalec ali asistent na UL. Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedena naziva, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v ta dva a lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva.
Funkcionalna znanja in ostale zahteve (strokovni izpit, veščine in jezik):
- doktorat znanosti prejšnji ali sedanji.

Odgovornost za lastno delo, nadzor drugih delavcev in delovnih sredstev:
- za potek in rezultate raziskave ter za strokovno in pravočasno izvedbo del
- za opremo oziroma delovna sredstva.

Delovne izkušnje:
• 1. leto ustreznih delovnih izkušenj.

Poskusno delo:
• 3 mesece.

3. Kratek opis dela in nalog:
• znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah,
• strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
• pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz,
• sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju,
• pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala,
• izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s:
- poznavanjem naprednih ekonometričnih, kvantitativnih in kvalitativnih metod, ki so povezane s področjem raziskovanja v programu (trajnostni razvoj).

4. Kandidat/tka posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:
• Življenjepis
• Bibliografijo
• Dokazila o izobrazbi
• Dokazila o veljavnem habilitacijskem nazivu UL ali dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. V tem primeru mora kandidat priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva.

5. Rok za prijavo: Prijave pošljite do vključno 5. 11. 2019;
prijave so možne po e-pošti: , v zadevo obvezno vpišite »PRIJAVA NA RAZPIS RRRD2019-3«

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

6. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Luka Lah
Telefonska številka: 01 5892 639
E-mail: