Datum objave: 28.10.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta objavlja prosto delovno mesto:

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC V KNJIŽNICI ODDELKA ZA ETNOLOGIJO IN KULTURNO ANTROPOLOGIJO (Ž/M)
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

1. Pogoji za opravljanje dela:
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) družboslovne ali humanistične smeri,
- magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) družboslovne ali humanistične smeri,
- znanje angleškega jezika, zaželeno poznavanje še enega tujega jezika
- bibliotekarski strokovni izpit,
- dovoljenje za vzajemno katalogizacijo v Cobiss 3,
- izkušnje z obdelavo neknjižnega gradiva s področja etnologije in kulturne antropologije,
- znanja za uporabo računalniških programov, poznavanje dela z informacijskimi viri in bazami podatkov, poznavanje procesov digitalizacije in snovanje metapodatkovnih shem,
- poznavanje predpisov področja,
- komunikacijske in organizacijske sposobnosti.

2. Delovne izkušnje: 2 leti delovnih izkušenj

3.  Poskusno delo: 3 mesece

4. Kratek opis del in nalog:
- strokovna obdelava knjižničnega gradiva (klasifikacija, katalogizacija, izdelava evidenc, statistik)
- pridobivanje, strokovna obdelava in hranjeneje knjižničnega gradiva
- referalno delo za posamezna strokovna področja
- informacijsko svetovalno delo
- uvajanje uporabnikov v knjižnico
- izposoja knjižničnega gradiva
- medbibliotečna izposoja
- vodenje evidence obiska in izposoje ter izdelava statistik
- posredovanje in vodenje izposoje knjižničnega gradiva
- spremljanje razvoja knjižničarske stroke in informatike
- stalno strokovno izpopolnjevanje
- druga dela po nalogu predpostavljenega delavca

5.  Rok za prijavo: 8 dni, do vključno  5. 11. 2019

6. Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Kadrovska služba), Aškerčeva 2, Ljubljana

7. Kontaktna oseba na fakulteti:
Ime in priimek: Ivana Repinc
Telefonska številka: 241 1028
E-mail: