Datum objave: 30.10.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

POPRAVEK RAZPISA - PODALJŠANJE ROKA PRIJAVE

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: ZNANSTVENI SVETNIK,
šifra DM: H019008 (m/ž), za določen čas predvidoma od 1. 12. 2019 do 30. 6. 2022 s krajšim (20 %) delovnim časom (8 ur/teden).
Zaposlitev je predvidena od 1. 12. 2019 oziroma po prejemu soglasja Upravnega odbora Univerze v Ljubljani pred zaposlitvijo.
Raziskovalno delo se bo opravljalo na področju programske skupine: »Digitalizacija kot gonilo trajnostnega razvoja posameznika, organizacij in družbe« in temeljnega raziskovalnega projekta: »Okolju prijazno vedenje v turizmu.«

2. Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:
• doktorat znanosti ( prejšnji ) ustrezne smeri
• doktorat znanosti ( 3. Bolonjske stopnje ) ustrezne smeri

Veljaven habilitacijski naziv (ime naziva in področje izvolitve):
• Znanstveni svetnik
• kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv znanstveni svetnik na UL. Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedeni naziv, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v ta naziv, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva

Funkcionalna znanja in ostale zahteve (strokovni izpit, veščine in jezik):
• inovativnost, smisel za organizacijo dela, komunikativnost

Delovne izkušnje:
• /

Poskusno delo:
• /

3. Kratek opis dela in nalog:
• znanstvenoraziskovalno delo
• organiziranje, usklajevanje, načrtovanje in spremljanje dela pri raziskovalni dejavnosti (v okviru raziskovalne skupine)
• povezovanje raziskovalne dejavnosti z drugimi raziskovalnimi institucijami
• sodelovanje pri oblikovanju raziskovalnih programov in sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju,
• strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
• pripravljanja poročil in elaboratov o raziskavi
• skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
• opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Odgovornost za lastno delo, nadzor drugih delavcev in delovnih sredstev (opis odgovornosti, podeljena pooblastila, položajni dodatek v skladu z uredbo vlade) :
• za potek in rezultate raziskave in za strokovno in pravočasno izvedbo ostalih del
• za varno delo
• za strokovni nadzor in vodenje sodelavcev v skupini
• za opremo oziroma delovna sredstva
• odgovornost za varno in zdravo delo sodelavcev in študentov predmeta

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z:
• vodenje ali sodelovanje na mednarodnem raziskovalnem projektu v zadnjih 5 letih

4. Kandidat/tka posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:
• Življenjepis
• Bibliografijo
• Dokazila o izobrazbi
• Dokazila o veljavnem habilitacijskem nazivu UL ali dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. V tem primeru mora kandidat priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva.

5. Rok za prijavo: Prijave pošljite do vključno 11. 11. 2019;
prijave so možne po e-pošti: , v zadevo obvezno vpišite »PRIJAVA NA RAZPIS ZSRD2019-6«

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

6. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Luka Lah
Telefonska številka: 01 5892 639
E-mail: