Datum objave: 04.11.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.

1. Razpisano delovno mesto: Raziskovalec m/ž

• Število razpisanih delovnih mest: 1
• Šifra delovnega mesta: H017004
• Ime naziva: /
• Šifra naziva: 0
• Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
• Trajanje zaposlitve: določen čas s polnim delovnim časom za obdobje trajanja projekta (predvidoma od 1. 12. 2019 do 30. 9. 2020)
• Poskusno delo: 3 mesece

2. Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev (ISCED 14) oziroma druge ustrezne smeri
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev (ISCED 14) oziroma druge ustrezne smeri
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev (ISCED 14) oziroma druge ustrezne smeri

Ostali pogoji:
• znanja s področja didaktike in uporabe IKT v izobraževanju
• izkušnje s pisanjem strokovnih in znanstvenih del
• aktivno znanje angleščine in znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). Če izbrani kandidat tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi
• zaželene delovne izkušnje
 
Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
• smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine,
• izkušnje s snovanjem in izdelavo večpredstavnih učnih gradiv
• usposobljenost za delo z računalnikom, napredna uporaba računalniških orodij

Kratek opis dela in nalog:
- delo na projektu ESS NIO8 (Digitalna UL)
- načrtovanje izvedbe svojega dela strokovnih in raziskovalnih dejavnosti v skladu z načrtom/prijavo raziskovalnega projekta/programa
- izvajanje svojega dogovorjenega dela strokovnih in raziskovalnih dejavnosti
- priprava pisnih poročil in elaboratov povezanih s strokovnimi in raziskovalnimi dejavnostmi projekta
- sodelovanje z ostalimi raziskovalci na raziskovalnem projektu/programu
- izvajanje del po odredbi neposredno predpostavljenega
- izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

3. Sklenitev delovnega razmerja za določen čas s polnim delovnim časom, za obdobje trajanja projekta, predvidoma od 1. 12. 2019

4. Datum objave: 4. 11. 2019

5. Rok za prijavo: 10 dni od datuma objave do 14. 11. 2019

6. Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo samo po redni pošti (vlog po e-pošti ne sprejemamo) na naslov:
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Kadrovska služba), Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

UL spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

Zaposlitev bo delno financirana iz sredstev EU.

Delovno mesto je objavljeno na Zavodu za zaposlovanje RS pod številko NR03592.

Kontaktna oseba na članici:
Marina Cimprič
Telefonska številka: 01/58 92 354
E-naslov: