Datum objave: 06.11.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Zdravstvena fakulteta, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: Tajnik članice VII/2 (šifra delovnega mesta J017908).
Delovno mesto razpisujemo za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 4-mesečnim poskusnim delom.

2. Pogoji za opravljanje dela:
■ Zahtevana izobrazba:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) pravne ali ekonomske smeri
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) pravne ali ekonomske smeri
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) pravne ali ekonomske smeri
■ Delovne izkušnje : 5 let
■ Znanje jezikov: aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika
■ Druge zahteve: vodstvene in organizacijske sposobnosti

3. Kratek opis dela in nalog:
- vodenje, načrtovanje in usklajevanje dela in nadzor nad delom notranjih organizacijskih enot tajništva ter administrativne dejavnosti članice
- kontroliranje določenih stroškov in zagotavljanje učinkovite porabe sredstev
- zastopanje tajništva pri poslovanju z drugimi enotami članice, univerze ali z zunanjimi partnerji
- vodenje pravnih in upravnih postopkov članice
- priprava osnov za splošne akte članice
- sodelovanje pri delu organov članice in univerze
- izvajanje ukrepov za varno in zdravo delo delavcev tajništva
- sodelovanje pri ostalih delih po nalogu dekana, ki vsebinsko sodijo v okvir delovnega mesta.

4. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z naslednjimi znanji in izkušnjami:
- izkušnje z vodenjem zaposlenih
- poznavanje sistema financiranja javnih zavodov
- poznavanje upravnih postopkov
- dobro poznavanje računalniških programov MS Office in uporabe SharePointa.

5. Datum pričetka dela: 1.1.2020

6.  Rok za prijavo: 8 dni (od 6.11.2019 do 14.11.2019)

7. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ema Rebernik
Telefonska številka:01/ 300 -11-25
E-mail: