Datum objave: 06.11.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica: Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana


1.Razpisano delovno mesto:

RAZISKOVALEC, šifra DM: H017004 (m/ž), za določen čas od 15. 11. 2019 do 31. 12. 2019, s polnim delovnim časom (40/ur na teden). Predviden datum zaposlitve 15. 11. 2019.  

Raziskovalno delo se bo opravljalo na temeljnem raziskovalnem projektu »Analiza in upravljanje prostorskih in družbenih učinkov mestnega turizma na primeru Ljubljane, Gradca in Maribora«.  

2.Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ustrezne smeri
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ustrezne smeri
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) ustrezne smeri .

 Funkcionalna znanja in ostale zahteve (strokovni izpit, veščine in jezik):

 • inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti .

 Odgovornost za lastno delo, nadzor drugih delavcev in delovnih sredstev:

 • za potek in rezultate raziskave ter za strokovno in pravočasno izvedbo del
 • za opremo oziroma delovna sredstva .

 Delovne izkušnje:

 • vsaj eno leto aktivnega raziskovanja in dela s podatki .

 Poskusno delo: 

 • 3 mesece.

3.Kratek opis dela in nalog:

 • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah,
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
 • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz,
 • sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju,
 • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala,
 • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.  

 Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki:

 • so raziskovalno že delovali na projektih, ki jih financirata EU in ARRS ter na svetovalnih projektih za organizacije javnega in zasebnega sektorja, kar lahko izkažejo z ustrezno bibliografijo; 
 • s pedagoškimi izkušnjami v visokošolskem izobraževanju; 
 • imajo lektorske izkušnje (slovenski in angleški jezik) .

4.Kandidat/tka posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:

 • Življenjepis
 • Dokazila o izobrazbi
 • Bibliografija .

5.Rok za prijavo:

Prijave pošljite do vključno 12. 11. 2019; prijave so možne po e-pošti: luka.lah@ef.uni-lj.si, v zadevo obvezno vpišite »PRIJAVA NA RAZPIS RRRD2019-2« .

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

6.Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Luka Lah

Telefonska številka: 01 5892 639

E-mail: luka.lah@ef.uni-lj.si