Datum objave: 06.11.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta objavlja prosto delovno mesto

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2- III - šifra DM: J017104 v Službi za akreditacije in spremljanje študijskih programov Filozofske fakultete (m/ž)
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom 40 ur tedensko

1. Pogoji za opravljanje dela:
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) družboslovne ali humanistične smeri;
- 2 leti ustreznih delovnih izkušenj;
- aktivno znanje angleškega jezika in še enega svetovnega jezika;
- poznavanje predpisov področja;
- znanja za uporabo računalniških programov;
- komunikativnost, organizacijske sposobnosti.

2. Poskusno delo: 3 mesece

3. Kratek opis del in nalog:
Vodenje postopkov akreditacij študijskih programov
- vodenje postopkov za prvo akreditacijo študijskih programov
- vodenje postopkov sprememb akreditiranih študijskih programov
- vodenje postopkov podaljšanja akreditacije visokošolskih zavodov
- vodenje postopkov izredne evalvacije in vzorca evalvacij študijskih programov
- sodelovanje z oddelki, strokovnimi službami, skrbniki študijskih programov in vodstvom fakultete ter univerzo, Nacionalno agencijo za kakovost v visokem šolstvu in področnim ministrstvom v postopkih akreditacij študijskih programov
- vodenje evidenc študijskih programov
- sodelovanje pri pripravi predstavitvenih zbornikov študijskih programov
- informacijsko svetovalno delo z oddelki in skrbniki študijskih programov
- drugi postopki, ki zadevajo vodenje študijskih programov v skladu z veljavno zakonodajo in drugimi predpisi
Spremljanje kakovosti študijskih programov
- podpora in sodelovanje z oddelki in skrbniki študijskih programov pri pripravi letnih samoevalvacijskih poročil študijskih programov
- sodelovanje pri pripravi gradiv s področja kakovosti študijskih programov
Priprava gradiv za seje delovnih teles fakultete
- priprava gradiv in zapisnikov sej
- priprava in odprema sklepov
Splošno
- spremljanje predpisov in drugega dogajanja na področju akreditacij študijskih programov in kakovosti ter sodelovanje pri pripravi internih aktov
- urejanje arhiva s področja akreditacij študijskih programov
- urejanje spletnih strani področja
- opravljanje drugih del, ki strokovno sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu predpostavljenega

4. Nastop dela: 1. 12. 2019

5. Rok za prijavo: 10 dni, do vključno 17. 11. 2019

6. Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Kadrovska služba), Aškerčeva 2, Ljubljana

7. Kontaktna oseba na fakulteti:
Ime in priimek: Ivana Repinc
Telefonska številka: 01/241 1028
E-mail: