Datum objave: 06.11.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: PRAVNA FAKULTETA


1. Razpisano delovno mesto:  STROKOVNI DELAVEC VII/1, Šifra DM: J017131 v  Službi za kadrovske in splošne zadeve in Tajništvu dekanata, 1 prosto delovno mesto
– zaposlitev s polnim delovnim časom za določen čas zaradi začasno povečanega obsega dela do 31. 10. 2020
– čas začetka dela: predvidoma 5. novembra 2019
– poskusno delo: 3 mesece

2. Pogoji za opravljanje dela
– specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) ustrezne smeri,
– visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ustrezne smeri,
– visoka strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) ustrezne smeri ali
– visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja) ustrezne smeri,
– 2 leti ustreznih delovnih izkušenj
– funkcionalna znanja: organizacijske in komunikacijske sposobnosti, znanja za uporabo računalniških programov.

3. Kratek opis dela in nalog
– izvajanje, usmerjanje in usklajevanje strokovno-administrativnega dela,
– izvajanje s področjem dela povezanih postopkov,
– vodenje kartotek , evidenc, zapisov,
– priprava, urejanje, knjiženje ali vzdrževanje gradiv, arhivov in dokumentacije,
– obveščanje in informiranje,
– spremljanje vseh vrst razpisov in poznavanje pravnih predpisov s področja dela,
– sodelovanje pri drugih delih, ki vsebinsko sodijo v okvir delovnega mesta po nalogu   tajnika oziroma vodje organizacijske enote.

4. Rok za prijavo:  12.11.2019

Kandidati naj posredujejo vlogo z življenjepisom in dokazilom o izobrazbi na elektronski naslov:


5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: LJERKA GOLUBIĆ
Telefonska številka:  (01) 42 03 128
E-pošta: