Datum objave: 06.11.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:  PRAVNA FAKULTETA

1. Razpisano delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC, 1 prosto delovno mesto; Šifra DM: H019007
- zaposlitev s krajšim delovnim časom do 20 % polnega delovnega časa oz. do 8 ur tedensko za določen čas do 30.04.2021 (oz. za čas financiranja projekta) zaradi začasno povečanega obsega dela;
- delo na znanstveno raziskovalnem projektu ARRS;
Pričetek dela: predvidoma 08.11.2019.

2. Pogoji za opravljanje dela:
- doktorat znanosti (prejšnji) družboslovne smeri ali doktorat znanosti 3. bolonjske stopnje družboslovne smeri;
- inovativnost, sposobnost za znanstveno-raziskovalno delo;
- veljaven habilitacijski naziv UL docent ali znanstveni sodelavec za področje socialnega dela. 
 
3. Kratek opis dela in nalog:
- znanstvenoraziskovalno delo
- organiziranje, usklajevanje, načrtovanje in spremljanje dela pri raziskovalni dejavnosti (v okviru raziskovalne skupine)
- povezovanje raziskovalne dejavnosti z drugimi raziskovalnimi institucijami
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
- pripravljanja poročil in elaboratov o raziskavi
- skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Rok za prijavo:  12.11.2019

Kandidati naj pošljejo pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev na e-poštni naslov:

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ljerka Golubić,
Telefonska številka:  (01) 42 03 128,
E-pošta: