Datum objave: 13.11.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

UNIVERZA V LJUBLJANI
Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška cesta 25
1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:
ASISTENT za področje ELEKTROTEHNIKA, M/Ž (D010001) za izvajanje vaj pri predmetih: Osnove elektrotehnike I, Osnove elektrotehnike II in Tehnološke osnove multimedije.
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s polnim delovnim časom od 1. 12. 2019 dalje in trimesečnim poskusnim delom.

2. Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) elektrotehniške smeri ali
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) elektrotehniške smeri ali
- magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) elektrotehniške smeri ali
- specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) elektrotehniške smeri ali
- magisterij znanosti (prejšnji) elektrotehniške smeri ali
- doktor znanosti (prejšnji) s področja elektrotehnike ali
- doktor znanosti  (3. bolonjske stopnje) s področja elektrotehnike

Veljaven habilitacijski naziv asistent za področje Elektrotehnika
- kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL. Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj naveden naziv, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v ta naziv, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva, skladno z Merili
- aktivno znanje slovenskega jezika in vsaj enega svetovnega jezika
- retorične sposobnosti, inovativnost, nekonfliktnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela s študenti

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
- celostno obvladovanje področij iz vsebin predmetov osnov elektrotehnike (elektromagnetika, vezja) in tehnoloških osnov multimedije; obvladanje dela z laboratorijsko opremo na teh področjih;
- sposobnosti načrtovanja in izdelave električnih vezij s strnjenimi oz. porazdeljenimi elementi (tudi analognih elektronskih vezij: diode, tranzistorji, operacijski ojačevalniki) ter znanje programiranja in načrtovanja mikrokrmilniških sistemov s povezljivostjo in delovanjem v realnem času;
- aktivno znanje angleškega jezika;
- uporaba računalniških orodij, laboratorijske in razvojno-raziskovalne opreme s področja predmetov ter informacijske tehnologije.

3. Kratek opis dela in nalog:

- svoje pedagoško, strokovno in znanstveno-raziskovalno delo bo opravljal v okviru Laboratorija za osnove elektrotehnike in elektromagnetiko;
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri
predmetih;
- zasnova, priprava, razvoj in implementacija laboratorijskih vaj; poznavanje, postavljanje, vzdrževanje in odpravljanje napak na opremi, aparaturah ter sredstvih za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela;
- priprava, oblikovanje in objavljanje (e-)gradiv za študente pri predmetih; internacionalizacija;
- snemanje, obdelava in objavljanje video gradiv predavanj, vaj, eksperimentov,
upravljanje spletne učilnice;
- priprava, izvedba in ocenjevanje preizkusov znanja (kolokvijev, izpitov, sprotnih preverjanj) za študente pod vodstvom učitelja;
- izvajanje promocijskih aktivnosti UL FE in laboratorija;
- skrbi, da so nevarne snovi in oprema ustrezno in predpisano skladiščene,
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
- stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega
      mesta.

4. Rok za prijavo:
7 dni,  od 14. 11. 2019 do 21. 11. 2019

5. Kontaktna oseba na članici: Vera Wabra, tel. št.: 4768 427,
  e-mail: