Datum objave: 13.11.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA 1 (enega) PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Zoisova cesta 12, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: RAZISKOVALEC v Katedri za zgodovino, teorijo in prenovo, za določen čas, s krajšim delovnim časom (10%)
- Število razpisanih delovnih mest: 1,
- Šifra delovnega mesta: H017004,
- Plačna podskupina: H1,
- Tarifni razred: VII/2,
- Šifra naziva: 0,
- Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas (10%, oz. 4 ure/teden)
- Trajanje zaposlitve: določen čas, za čas trajanja faze na projektu Horizon 2020; Citizens Observing UrbaN Transport (WeCount), od predvidoma 01. 12. 2019 do 31. 07. 2020
- Poskusno delo: 3 mesece
- Predviden nastop dela: 01. 12. 2019

2. Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) smeri arhitektura ali umetnostna zgodovina
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) smeri arhitektura ali umetnostna zgodovina
- magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) smeri arhitektura ali umetnostna zgodovina

3. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
- inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti,
- 1 leto ustreznih delovnih izkušenj.

4. Opis delovnega mesta:
- znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
- pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
- pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
- izvajanje opravil s svojega področja po nalogu vodje projekta in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Delavec bo opravljal naloge na naslednji sklopih in podsklopih projekta:
WP1 upravljanje: T1.3. Upravljanje podatkov; WP2 WeCount ekosistem: T2.2. izgradnja podpornega omrežja; WP3 WeCount platforma in senzorji: T3.1. platforma; WP4 primeri uporabe: Leuven-Madrid: T4.1. določitev obsega primerov uporabe; WP5 ovrednotenje in monitoring: T5.1 okvir, WP& disemenacija rezultatov: T6.3 dialog deležnikov

Datum objave: 14. 11. 2019
Rok za prijavo: 19. 11. 2019
Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo
Kadrovska služba – za razpis
Zoisova cesta 12, 1000 Ljubljana