Datum objave: 14.11.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

POPRAVEK - podaljšan rok za prijavo do 8. 12. 2019

Fakulteta za računalništvo in informatiko

Razpisano delovno mesto: RAZISKOVALEC, (H017004), M/Ž
1. Zaposlitev za:
- določen čas, predvidoma 1.1.2020 do 31.12.2021 (24 mesecev), s polnim delovnim časom, s trimesečno poskusno dobo

2. Pogoji za opravljanje dela:
zahtevana izobrazba: izobrazba s področja računalništva (zaželeno) ali matematike, fizike, elektrotehnike, strojništva 2. Bolonjske stopnje

zahtevana znanja:
- Objektno orientirano programiranje (Java, C++)
- Programiranje v jeziku C

zaželena znanja:
- Poznavanje računalniških prevajalnikov (LLVM)
- Razvoj aplikacij za Android naprave

3. Kratek opis dela in nalog:
Delo je na projektu ARRS ERC Komplementarna shema.
Delovne naloge:
Raziskava na področju približnega računanja:
    - Analiza sorodnih del iz področja približnega računanja in mobilnega zaznavanja;
    - Implementacija izbranih tehnik približnega računanja v Android operativnem sistemu;
    - Načrtovanje in implementacija sistema za profiliranje natančnosti in energetske učinkovitosti aplikacij;
    - Implementacija aproksimativnih aplikacij, izvedba uporabniških študij, ter evalvacija uporabnosti aproksimativnih aplikacij.
Pisanje znanstvenih člankov in predstavljanje rezultatov na mednarodnih konferencah;

Od kandidata se pričakuje še, da se v šolskem letu 2020/2021 vpiše na doktorski študij računalništva in informatike na UL FRI. Sredstva za kritje šolnine so vključena v ponudbo.

4. Rok za prijavo: do 22.11.2019, podaljšano do 8. 12. 2019

5. Prijava:
Kandidati naj v prošnji priložijo motivacijsko pismo (največ ena stran), življenjepis, izpisek ocen, ter kontakte za dva priporočilna pisma.
Prijavo s prilogami kandidati pošljejo na elektronski naslov z obveznim pripisom: «Raziskovalec ARRS ERC«.
Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu z pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje.
UL FRI si pridružuje pravico, da ne zapolni vseh razpisanih delovnih mest.

6. Kontaktna oseba na članici:
Sonja Lojk
Tel.: 01/4798-115
e-mail: