Datum objave: 14.11.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

POPRAVEK - podaljšan rok za prijavo do 8. 12. 2019

Fakulteta za računalništvo in informatiko

Razpisano delovno mesto: RAZISKOVALEC (H017004) ali ASISTENT Z DOKTORATOM, (H019001), M/Ž

1. Zaposlitev za:
a) določen čas, predvidoma 1.1.2020 do 31.12.2021 (24 mesecev), s krajšim (50%) delovnim časom, s trimesečno (štirimesečno) poskusno dobo

2. Pogoji za opravljanje dela:
zahtevana izobrazba:
- izobrazba s področja računalništva (zaželeno) ali matematike, fizike, elektrotehnike, strojništva najmanj 2. Bolonjske stopnje (zaželeno 3. Bolonjske stopnje)

zahtevana znanja:
- Programiranje v programskem jeziku C in asemblerju
- Poznavanje metod znanstvene raziskave
- Izkušnje z sporočanjem rezultatov znanstvenega dela (objave)

zaželena znanja:
- Poznavanje računalniških prevajalnikov (LLVM)
- Razvoj aplikacij za Android naprave
- Merjenje in modeliranje porabe energije

3. Kratek opis dela in nalog:
Delo na projektu ARRS ERC Komplementorna shema.
Delovne naloge so:
1. Raziskava na področju približnega računanja:
    - Analiza sorodnih del iz področja približnega računanja;
    - Implementacija izbranih tehnik približnega računanja v Android operativnem sistemu;
    - Analiza energetske učinkovitosti aproksimativnih aplikacij.
2. Pisanje znanstvenih člankov in predstavljanje rezultatov na mednarodnih konferencah; 3. Sodelovanje pri mentorstvu doktorskih študentov.

Kombiniranjem tukaj oglašene zaposlitve na raziskovalnem projektu z delno zaposlitvijo na asistentskem delovnem mestu je mogoče ustvariti zaposlitev za poln delovni čas na UL FRI.

4. Rok za prijavo: do 22.11.2019, podaljšano do 8. 12. 2019

5. Prijava:
Kandidati naj v prošnji priložijo motivacijsko pismo (največ ena stran), življenjepis, izpisek ocen, ter kontakte za dva priporočilna pisma.
Prijavo s prilogami kandidati pošljejo na elektronski naslov z obveznim pripisom: «Raziskovalec ARRS ERC«.
Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu z pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje.
UL FRI si pridružuje pravico, da ne zapolni vseh razpisanih delovnih mest.

6. Kontaktna oseba na članici:
Sonja Lojk
Tel.: 01/4798-115
e-mail: