Datum objave: 14.11.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

Javna objava prostih delovnih mest
Članica:
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:

• Samostojni strokovni delavec VII/2 , m/ž
• Število razpisanih delovnih mest: 1
• Šifra delovnega mesta: J017101
• Tarifni razred: VII/2
• Šifra naziva: 0
• Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
• Trajanje zaposlitve: nedoločen čas s polnim delovnim časom predvidoma od 15. 12. 2019

2. Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba:
- specializacija po visokošolskih strokovnih programih ustrezne ekonomske ali upravne ali organizacijske smeri
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ustrezne ekonomske ali upravne ali organizacijske smeri
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) ustrezne ekonomske ali upravne ali organizacijske smeri

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
- znanja za uporabo računalniških programov,
- aktivno znanje enega tujega jezika
- komunikativnost
- organizacijske sposobnosti

Delovne izkušnje: 1 leto
Poskusno delo: 3 mesece

3. Kratek opis del in nalog
- vodenje evidence o izrabi delovnega časa zaposlenih, njihovi prisotnosti in odsotnosti (e-vratar)
- mesečna priprava seznama upravičencev za povračila stroškov prevoza na delo in prehrane ter poročanje sprememb v FRS
- izdaja naročilnic
- izterjava neplačanih obveznosti
- priprava in zbiranje dokumentacije ter izvajanje postopkov izvržb
- ustrezno urejanje , evidentiranje in hranjenje dokumentacije

4. Datum objave: 15. 11. 2019

5. Rok za prijavo: do 25. 11. 2019

Sklenitev delovnega razmerja za nedoločen čas s polnim delovnim časom predvidoma od 15. 12. 2019.

6. Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Kadrovska služba), Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana (e-vlog ne sprejemamo).
Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.
Delovno mesto bo objavljeno na Zavodu za zaposlovanje RS pod številko NR92944 in na spletni strani UL.


7. Kontaktna oseba na članici:
Barbara Mlakar
Telefonska številka: 01/58 92 261
E-naslov: