Datum objave: 14.11.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

RAZISKOVALEC/RAZISKOVALKA – ASISTENT Z DOKTORATOM ( H019001)

Za delo na projektih iščemo sodelavca, ki smo ga pripravljeni zaposliti za polni delovni čas za obdobje dveh let. Več o opisu delovnega mesta najdete na spletnih straneh Fakultete za šport.

Vsebina dela:
- znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
- pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
- pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
- izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta
- preučevanje telesne dejavnosti otrok, mladostnikov in odraslih z merilniki pospeška in pametnimi zapestnicami
- preučevanje telesnih zmogljivosti otrok, mladostnikov in odraslih z motoričnimi in antropometričnimi testi
- preučevanje dejavnikov, ki vplivajo na telesno zmogljivost in telesno dejavnost (okoljskih, socioloških, psiholoških idr.)

Pričakovane lastnosti kandidatov:
- doktorat znanosti ustrezne smeri
- kompetence in motiviranost za raziskovalno delo
- dobra pismenost v slovenskem in angleškem jeziku (min. nivo znanja B2)
- komunikacijske spretnosti
- 1 leto ustreznih delovnih izkušenj
- poskusno delo 3 mesece
- habilitacijski naziv asistenta raziskovalca ali asistenta

Kandidat izpolnjuje ta pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv gostujočega učitelja ali gostujočega raziskovalca na UL.
Če kandidat / ka v času prijave nima izvolitve v zgoraj omenjene nazive, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v te nazive, lahko kandidira na razpisano delovno mesto – v tem primeru kandidat / ka skupaj s prijavo priloži dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali priznanje naziva. Priložiti mora tudi izjavo, da soglaša da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova / njena prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva.

Vsebina dela je izrazito več-področno obarvana, zato lahko imajo kandidati izobrazbo iz kineziologije ali drugih znanosti, ki so povezane z dejavniki, ki vplivajo na telesno zmogljivost in telesno dejavnost.

 UL spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

 
Rok prijave: 15 dni


Zainteresirani kandidati na e-naslov: posredujejo svoj življenjepis z opisom svojih raziskovalnih in strokovnih izkušenj glede na pričakovane lastnosti, publikacij svojega dela in pa referenčne osebe za pridobitev informacij o preteklem delovanju kandidata. Kandidate, ki bodo prišli v ožji izbor, bomo povabili na podrobnejšo predstavitev predvidenega raziskovalnega dela in pogovor.
kontaktna oseba: dr. Gregor Jurak, 01/520 77 83