Datum objave: 15.11.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
razpisuje prosto delovno mesto:

NOTRANJI REVIZOR VII/2 (I)

Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: J017056
Tarifni razred: VII.
Plačna podskupina: J1
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve:  nedoločen čas
Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ekonomske smeri, ali
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ekonomske smeri, ali
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) ekonomske smeri
- 4 leta ustreznih delovnih izkušenj
- opravljen izpit za državnega notranjega revizorja
- aktivno znanje angleškega jezika
- znanja za uporabo računalniških programov (MS Office)
- poznavanje predpisov področja
- komunikativnost
- vodstvene in organizacijske sposobnosti

Opis dela in nalog:
- organizira, razporeja in vodi delo na svojem delovnem področju
- nadzira in koordinira dela drugih delavcev
- sodeluje in usklajuje naloge službe
- izvršuje in nadzoruje sklepe organov članice ali univerze
- koordinira in vodi postopke za članico ali univerzo
- predlaga rešitve, pripravlja dokumente, spremlja potek postopkov področne službe
- oblikuje zapisnike
- svetuje s svojega delovnega področja delavcem članic univerze in tajništva
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

Podrobnejši opis:
- sodeluje pri dolgoročnem načrtovanju razvoja ter večletnem in letnem načrtovanju dela notranje revizije Univerze v Ljubljani
- nadzira in koordinira delo drugih sodelavcev pri posameznih revizijskih nalogah
- sodeluje pri vodenju, načrtovanju, organiziranju, usmerjanju in nadziranju opravljenega dela
- samostojno izvaja zahtevne revizije
- nadzira potek posameznih revizij in svetuje pri izvedbi
- izdeluje predloge revizijskih poročil in priporočil za izboljšanje notranjih kontrol
- sodeluje pri razčiščevalnih sestankih z vodstvom revidirane enote
- sodeluje pri poročanju vodstvom članic in rektorju ter upravnim odborom članic in Univerze
- ocenjuje in spremlja izvajanje revizijskih priporočil pri revizijah, ki jih izvaja
- izvaja svetovalne posle
- sodeluje pri izdelavi letnih poročil za Urad za nadzor proračuna
- sodeluje pri pripravi in izvajanju programa zagotavljanja kakovosti službe za notranjo revizijo
- sodeluje pri pripravi programa stalnega usposabljanja in izpopolnjevanja za notranje revizorje
- sodeluje pri pripravi letnih poročil
- nadomešča vodjo službe
- opravlja druge naloge in dejanja, določena z zakonom in drugimi predpisi ter opravila, ki jih odredi nadrejeni

Plača: osnovna plača se določi z uvrstitvijo v 40. plačni razred.

Rok za prijavo:  18. 11. 2019 – 30. 11. 2019

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku po pošti pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Univerzitetna služba za kadrovske zadeve, Oddelek za kadrovske zadeve rektorata, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana; ali pa svojo vlogo v razpisnem roku oddajo osebno v vložišče rektorata na navedenem naslovu. Posredovane vloge po elektronski pošti ne bodo obravnavane.

Kontaktna oseba: Univerzitetna služba za kadrovske zadeve, ga. Renata Bogataj Špenko, telefonska številka: 01 / 24 18 596.