Datum objave: 15.11.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva
              ulica 6, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT (šifra DM: D010001), M/Ž 
           
2. Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) strojne ali druge  naravoslovno tehnične smeri, visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) strojne ali druge naravoslovno tehnične smeri, magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja)  strojne ali druge  naravoslovno tehnične smeri, specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja)  strojne ali druge  naravoslovno tehnične smeri, magisterij znanosti (prejšnji)  strojne ali druge  naravoslovno tehnične smeri, doktorat znanosti (prejšnji) strojne ali druge  naravoslovno tehnične smeri , doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje)  strojne ali druge  naravoslovno tehnične smeri.
- veljaven habilitacijski naziv asistent za habilitacijsko področje Spajanje ali izpolnjevanje minimalnih količinskih in kakovostnih pogojev za izvolitev v naziv po Statutu UL (Ur. l. RS št. 4/2017) in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 28. 05. 2019  -  v tem primeru mora kandidat skupaj s prijavo na delovno mesto oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Kandidat mora predložiti izjavo, da soglaša, da se, v primeru pozitivne odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv.
 
3. Kratek opis dela in nalog:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
- skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
- stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: od 15.11.2019 do 29.11.2019.
Kandidat / kandidatka posreduje prošnjo, CV, dokazila o izobrazbi in izvolitvi v naziv po pošti.

5. Računalniški programi: znanja za uporabo računalniških programov.

6. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
- Smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov).  Aktivno znanje enega svetovnega jezika.
- Zaželena povprečna ocena študija in zaključnega dela 8 ali več (2. st. BŠ).

7. Delovno razmerje:
Določen čas - (za čas trajanja nadomeščanja daljše odsotnosti), s polnim delovnim časom – 100 % oz. 40 ur / teden.

8. Kontaktna oseba na članici:
    Ime in priimek: Mateja Pustotnik
    Telefonska številka: 01 477 1 141