Datum objave: 15.11.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta objavlja prosto delovno mesto:

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2-I - šifra DM: J017102 (m/ž) v Kadrovski službi Filozofske fakultete
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom 40 ur tedensko

1. Zahtevana izobrazba:
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska drugostopenjska izobrazba družboslovne ali humanistične smeri

2. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
- aktivno znanje tujega jezika
- 3 leta ustreznih delovnih izkušenj
- poznavanje predpisov s področja visokega šolstva
- znanja za uporabo računalniških programov
- komunikativnost, vodstvene in organizacijske sposobnosti

3. Poskusno delo: 3 mesece.

4. Kratek opis del in nalog:
- izvajanje postopkov v zvezi z razpisi in zaposlovanjem delavcev;
- vodenje postopkov v zvezi z zaposlovanjem in usposabljanjem mladih raziskovalcev;
- vodenje računalniško podprte kadrovske evidence;
- vodenje postopkov v zvezi z zaposlovanjem tujih državljanov;
- spremljanje zakonodaje na področju delovnih razmerij;
- izdelava plačnih simulacij, evidenc in odredb za finančno računovodsko službo, ki se nanašajo na obračun plač in drugih prejemkov zaposlenih;
- urejanje dodatnega zdravstvenega zavarovanja za zaposlene;
- vodenje postopkov sprememb v času delovnega razmerja zaposlenih (dopusti po ZSDP, spremembe pri raziskovalnem delu, napredovanja, spremembe pedagoških obveznosti, ipd..);
- vodenje postopkov za prenehanje pogodbe o zaposlitvi (upokojitve, odpoved delavca);
- sprotni prenos informacij s področja svojega dela zaradi zagotavljanja nemotenega dela v času odsotnosti;
- vzdrževanje kadrovske evidence;
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta po nalogu predpostavljenega.

5. Rok za prijavo: 7 dni, do vključno  25. 11. 2019

6. Pisne vloge z življenjepisom, in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Kadrovska služba), Aškerčeva 2, Ljubljana

7. Kontaktna oseba na fakulteti:
Ivana Repinc
Telefonska številka: 01/241 1028
E-mail: