Datum objave: 15.11.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

UL Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113,1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT (D010001), v vseh treh nazivih: asistent / asistent z magisterijem / asistent z doktoratom, za področje računalništva in informatike

2. Zaposlitev za:
določen čas od predvidoma 1.12. 2019 do 31.7.2020, s krajšim delovnim časom (50%), s trimesečno poskusno dobo 

3. Pogoji za opravljanje dela:
a) zahtevana izobrazba:
- univerzitetni diplomirani inženir računalništva in informatike (prejšnja) ali
- magistrska izobrazba računalništva in informatike (2. Bolonjska stopnja) ali
- magisterij znanosti (prejšnji) računalništva in informatike ali
- doktorat znanosti (prejšnji) računalništva in informatike ali
- doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) računalništva in informatike
b) veljaven habilitacijski naziv asistent za področje računalništva in informatike,
c) funkcionalna znanja: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij

4. Kratek opis dela in nalog:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in  pri drugih pedagoških aktivnostih,
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

5. Prijava:
Kandidati naj v prošnji priložijo:
- življenjepis,
- bibliografijo (le v primeru, da ta ni zavedena v sistemu Cobiss),
- kopijo odločbe o pridobljenem nazivu (Če kandidat v času prijave nima izvolitve v naziv asistent, izpolnjuje pa zahtevane pogoje za izvolitev v ta naziv glede na določila Statuta UL in Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 21. 06. 2019 lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv).
- kratko vizijo svojega dela na FRI in opis kompetenc s področij, na katerih bo kandidat pedagoško deloval,
- opis minulega pedagoškega dela.

Prijavo s prilogami kandidati pošljejo na elektronski naslov s pripisom »asistent« najkasneje do 21.11.2019.

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu z pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje.

6. Kontaktna oseba na članici:
Sonja Lojk
Tel.: 01/4798-115
e-mail: