Datum objave: 19.11.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
razpisuje prosto delovno mesto:

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2  (I) – za podporo vodenju projektov

Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: J017102
Tarifni razred: VII/2
Plačna podskupina: J1
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve:  nedoločen čas
Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) računalniške, informacijske, matematične, naravoslovne ali družboslovne smeri, ali  
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) računalniške, informacijske, matematične, naravoslovne ali družboslovne smeri, ali
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) računalniške, informacijske, matematične, naravoslovne ali družboslovne smeri
- 3 leta ustreznih delovnih izkušenj
- aktivno znanje uporabe pisarniških orodij
- zaželeno poznavanje postopkov javnega naročanja
- zaželeno poznavanje metod projektnega vodenja
- aktivno znanje najmanj enega tujega jezika
- zaželeno poznavanje predpisov področja
-komunikativnost, organizacijske sposobnosti

Opis dela in nalog:
- samostojno opravlja strokovne naloge na svojem delovnem področju
- oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja
- koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja
- spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

Podrobnejši opis:
- nudi pomoč vodjem projektov pri pripravah, izvajanju in zaključevanju projektov,
- izvaja tehnično pomoč pri definiranju zahtev za nabavo izdelkov in storitev s področja IKT
- organizira in usklajuje aktivnosti v zvezi z nabavo in prevzemom
- skrbi za pravočasno informiranje udeležencev na projektih
- vodi dokumentacijo in evidence ter upravlja dostope do nje,
- izvaja druge naloge po navodilih vodij projektov.

Plača: osnovna plača se določi z uvrstitvijo v 35. plačni razred.

Rok za prijavo:  22. 11. 2019 – 27. 11. 2019
Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku po pošti pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Univerzitetna služba za kadrovske zadeve, Oddelek za kadrovske zadeve rektorata, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana; ali pa svojo vlogo v razpisnem roku oddajo osebno v vložišče rektorata na navedenem naslovu. Posredovane vloge po elektronski pošti ne bodo obravnavane.
Kontaktna oseba: Univerzitetna služba za kadrovske zadeve, ga. Renata Bogataj Špenko, telefonska številka: 01 / 24 18 596. Kontaktna oseba v zvezi z delom: Univerzitetna služba za informatiko, g. Aleš Košir, telefonska številka: 01 / 24 18 615.