Datum objave: 25.11.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta


JAVNA  OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:
RAZISKOVALEC VII/2  (m/ž) na Oddelku za materiale in metalurgijo
Število razpisanih delovnih mest: 1
šifra delovnega mesta: H017004

Trajanje zaposlitve: za določen čas – 12 mesecev (od 1.1.2020 do 31.12.2021)
Delovni čas: krajši delovni čas v obsegu 10% (4 ure / teden)
Začetek zaposlitve: predvidoma od 1.1.2020

2. Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):
visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) s področja metalurgije in materialov  oziroma s področja gradbeništva,
magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) s področja metalurgije in materialov oziroma s področja gradbeništva

Veljaven habilitacijski naziv:   /

Funkcionalna znanja in ostale zahteve (strokovni izpit, veščine in jezik):
inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti, znanje tujega jezika, uporaba računalniških orodij, specifična znanja na področju kovinskih materialov, izkušnje z uporabo metod umetne inteligence na področju razvoja kovinskih materialov.

Delovne izkušnje:  1 leto ustreznih delovnih izkušenj

3. Kratek opis dela in nalog:
- raziskovalno delo na tržnih projektih: načrtovanje preizkusov za izboljšanje preoblikovalnosti Al zlitin
- napovedovanje lastnosti Al zlitin z uporabo nevronskih mrež
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
- pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
- izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo:  3 dni do 28.11.2019

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL, Naravoslovnotehniška fakulteta
Kadrovska služba
Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana

5. Kontaktna oseba na članici:
Ga. Helena Zalar, tel. 01 / 200 32 39
e-pošta: