Datum objave: 26.11.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
razpisuje prosto delovno mesto:

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I) – za razvoj poslovnih idej

Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: J017102
Tarifni razred: VII/2
Plačna podskupina: J1
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve:  določen čas do 30. 6. 2022 (za čas trajanja projekta Konzorcij za prenos tehnologij iz JRO v gospodarstvo (KTT))
Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja)
- 3 leta ustreznih delovnih izkušenj
- zaželeno: zanimanje za različna področja, sposobnost prepoznavanja tržnega potenciala različnih znanj in invencij, sposobnost komuniciranja in motiviranja, izkušnje z visokotehnološkim podjetništvom in lastne podjetniške izkušnje
- aktivno znanje angleškega jezika
- znanja za uporabo računalniških programov
- komunikativnost, organizacijske sposobnosti

Opis dela in nalog:
- samostojno opravlja strokovne naloge na svojem delovnem področju
- oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja
- koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja
- spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

Podrobnejši opis:
- pripravlja analize trga in strategijo trženja za posamezne tehnologije, vključno s hitro oceno trženjskega potenciala v postopku prevzema službenega izuma
- vstopa v kontakt s potencialnimi industrijskimi partnerji
- pomaga pri vrednotenju tehnologij z namenom določanja licenčnin oz. cen pri prodaji patentnih prijav/patentov oz. know-howa,
- organizira in izvaja dogodke z namenom spodbujanja podjetniške dejavnosti zaposlenih na UL
- svetuje in motivira pri pripravljalnih fazah podjetniškega procesa podjetij s strani zaposlenih (pomoč pri iskanju partnerstev in oblikovanju poslovnega modela)
- nudi administrativno podporo pri pripravi prijav na razpise
- skrbi za evidence, dokumentarno in arhivsko gradivo
- sodeluje in vodi aktivnosti v okviru projekta “Konzorcij za prenos tehnologij iz JRO v gospodarstvo”, ki so vezane na komunikacijo in promocijo
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v področje delovnega mesta po nalogu vodje OE.

Plača: osnovna plača se določi z uvrstitvijo v izhodiščni 35. plačni razred.

Rok za prijavo:  29. 11. 2019 – 12. 12. 2019

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku po pošti pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Univerzitetna služba za kadrovske zadeve, Oddelek za kadrovske zadeve rektorata, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana; ali pa svojo vlogo v razpisnem roku oddajo osebno v vložišče rektorata na navedenem naslovu. Posredovane vloge po elektronski pošti ne bodo obravnavane.

Kontaktna oseba: Univerzitetna služba za kadrovske zadeve, ga. Renata Bogataj Špenko, telefonska številka: 01 / 24 18 596.