Datum objave: 27.11.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta objavlja prosto delovno mesto:

Raziskovalec z magisterijem VIII (šifra DM: H018003) na projektu VERBUM_SAT – Developing forensic statement analysis standards to fight CAE: A victim centered approach (m/ž)

Trajanje zaposlitve: za določen čas – 16 mesecev oz. do 31.3.2021
Delovni čas: 70-odstotni delovni čas v obsegu 28 ur tedensko

1. Pogoji za opravljanje dela: magisterij znanosti, smer filozofija

2. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
- aktivno znanje angleškega, hrvaškega in srbskega jezika (razumevanje: tekoče, govor: tekoče, pisno: tekoče)
- 1 leto ustreznih delovnih izkušenj (zaželene delovne izkušnje na področju vodenja in upravljanja EU projektov)
- usposobljenost za delo na področju spremljanja in evalvacije EU projektov
- poznavanje računalniškega orodja MS Office
- komunikativnost, samoiniciativnost, timsko delo

3. Opis del in nalog:
- izvaja spremljanje in evalvacijo projekta v skladu s projektno dokumentacijo
- samostojno načrtuje in opravlja strokovna dela na svojem delovnem področju
- periodična kontrola rezultatov in izdelava analiz izvajanja projekta
- načrtovanje, zbiranje in analiza podatkov za evalvacijo projekta
- izdelava evalvacijskih vprašalnikov
- priprava mesečnih in letnih pisnih poročil na svojem delovnem področju (spremljanje in evalvacija projekta)
- strokovna podpora pri pripravi projektnih materialov (strokovna gradiva, učni načrti, publikacije, promocijski material idr.) in vodenju projektne dokumentacije
- pomoč pri organiziranju in nadziranju zbirk podatkov o projektu
- pomoč pri prijavah na razpise in pripravi finančnih ter vsebinskih poročil v zvezi s projektom
- delo na stičnih področjih z drugimi projektnimi partnerji v okviru aktivnosti projekta;
- udeležba na sestankih in delavnicah projekta na podlagi napotitve  nadrejenega;
- sodelovanje pri pripravi projektne prijave
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

4. Rok za prijavo: 3 dni, do vključno  2. 12. 2019

5. Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Kadrovska služba), Aškerčeva 2, Ljubljana

6. Kontaktna oseba na fakulteti:
Ivanka Repinc
Telefonska številka: 01/241 1028
E-mail: