Datum objave: 27.11.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

UNIVERZA V LJUBLJANI, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:
ASISTENT za področje ELEKTROTEHNIKA, M/Ž (D010001) za izvajanje vaj pri predmetih: Elementi polprevodniške elektronike, Polprevodniška elektronika in Nanoelektronika.
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, od 01. 02.  2020 dalje in tri mesečnim poskusnim delom.

2. Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) elektrotehniške smeri ali
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) elektrotehniške smeri ali
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) elektrotehniške smeri ali
- specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) elektrotehniške smeri ali
- magisterij znanosti (prejšnji) elektrotehniške smeri ali
- doktor znanosti (prejšnji) s področja elektrotehnike ali
-doktor znanosti  (3. bolonjske stopnje) s področja elektrotehnike

Veljaven habilitacijski naziv asistent za področje Elektrotehnika
- kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL. Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj naveden naziv, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v ta naziv, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva, skladno z Merili
- aktivno znanje slovenskega jezika in vsaj enega svetovnega jezika
- retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela s
študenti

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
- osnovno poznavanje vsebin, povezanih z razpisanimi predmeti
- aktivno znanje angleškega jezika

3. Kratek opis dela in nalog s področja pedagoške dejavnosti:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanje študentov pri
predmetu,
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela, 
- delo na področju stroke,
- skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
- stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega
      mesta.

4. Rok za prijavo:
60 dni,  od 27. 11. 2019 do 17. 01. 2020

5. Kontaktna oseba na članici: Vera Wabra, tel. št.: 4768 427,
  e-mail: