Datum objave: 29.11.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: BIOTEHNIŠKA FAKULTETA – Oddelek za zootehniko, Groblje 3, Domžale

1. Razpisano delovno mesto:
TEHNIŠKI SODELAVEC VII/1    (M/Ž)  - PRC za konjerejo,Krumperk

Šifra DM: J037003 (m/ž)
Število razpisanih delovnih mest: 1
Tarifni razred: VII/1
Plačna podskupina: J
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
Delovni čas: polni delovni čas, neenakomerno porazdeljen delovni čas (ob sobotah, nedeljah in praznikih)
Poskusno delo: 3 mesece
Nastop dela:  01. 01. 2020

2. Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po višješolski izobrazbi naravoslovne smeri
- visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) naravoslovne smeri
- visoka strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) naravoslovne smeri
- visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja) naravoslovne smeri
- opravljen izpit kategorij B, BE in F
- računalniška pismenost
- komunikativnost, organizacijske sposobnosti
- spodobnost samostojnega in timskega dela
- zaželeno opravljen izpit inštruktor jahanja
- vsaj 2 leti delovnih izkušenj
- zaželene delovne izkušnje s področja dela s konji

3. Kratek opis dela in nalog:
Delovne naloge s področja konjereje – obseg dela približno 70 %::
- oskrba konj (krmljenje, kidanje)
- osnovno delo s konji (vodenje v izpust, lonžiranje, vodenje v sprehajalno napravo, delo s plemenskimi živalmi)
- priprava konj za delo, razstave, prevoz konj
- urejanje jahlišč, pašnikov in okolice centra (delo s traktorjem in kosilnico, tudi dvigovanje težkih bremen)
- košnja in priprava krme
- priprava materialov in naprav za izvedbo vaj in raziskovalnih nalog
- sodelovanje pri izvedbi vaj in raziskovalnih nalog
- priprava in sodelovanje pri promocijskih dogodkih centra
- komunikacija in dogovarjanje s strankami
- organiziranje, koordiniranje in izvedba programov vodenja različnih skupin obiskovalcev po centru in prijavljanje in delo na projektih s pedagoško vsebino
- organiziranje sodelujočih pri oskrbi konj

Delovne naloge s področja govedoreje obseg dela približno 30 %:
- vodenje paše govedi,
- čredenje,
- skrb za primerno oskrbo in nadzor govedi na pašniku,
- popravila pašne ograje,
- sodelovanje pri veterinarskih in selekcijskih ukrepih v čredi

Delovne naloge z obeh področij:
- organizacija popravil in vzdrževanje delovnih priprav
- nabava in vzdrževanje zalog potrebnih materialov
- vodenje potrebnih evidenc in drugih administrativnih opravil za organizacijsko enoto
- izvajanje del po nalogu predpostavljenega delavca
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Rok za prijavo: od 02. 12. 2019 do 10. 12. 2019
Pisne vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva 101

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Dermastja
Telefonska številka: 01 32 03 801