Datum objave: 29.11.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

1FTE:    SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2-III  (M/Ž) - knjižnica
šifra DM: J017104

Ob prijavi dopišite, da se prijavljate na delovno mesto v Osrednji družboslovni knjižnici, šifra DM: J017104. Brez slednjega pripisa vaše prijave na delovno mesto žal ne bomo mogli upoštevati.

Pogoji za opravljanje dela:
- univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali 2. bolonjska stopnja – družboslovje,  bibliotekarstvo
- aktivno znanje slovenskega jezika
- angleški jezik stopnja vsaj C1 (Skupni evropski jezikovni okvir)
- drugi tuj jezik (stopnja vsaj B2)
- bibliotekarski strokovni izpit
-dovoljenja za vzajemno katalogizacijo v sistemu COBISS 3 (A, B1, B2, C)

Splošni opis:
- strokovna obdelava knjižničnega gradiva (klasifikacija, katalogizacija, izdelava evidenc, statistik)
- pridobivanje, strokovna obdelava in hranjeneje knjižničnega gradiva
- referalno delo za posamezna strokovna področja
- informacijsko svetovalno delo
- uvajanje uporabnikov v knjižnico
- izposoja knjižničnega gradiva
- medbibliotečna izposoja
- vodenje evidence obiska in izposoje ter izdelava statistik
- posredovanje in vodenje izposoje knjižničnega gradiva
- spremljanje razvoja knjižničarske stroke in informatike
- stalno strokovno izpopolnjevanje
- druga dela po nalogu predpostavljenega delavca

Podrobni opis:
- priprava gradiv za verifikacijo bibliografskih enot
- preverjanje revij glede ustreznosti merilom
- nabava gradiv, e-virov in bibliografska obdelava
- sodelovanje pri razvoju in izvajanju e-storitev za uporabnike
- sodelovanje pri izobraževalnih dejavnostih
- sodelovanje pri projektih, razstavah in promocijskih dejavnostih knjižnice
- sodelovanje pri evalvaciji knjižničnih e-virov in e-storitev
- informacijska in referalna dejavnost ter drugo delo z uporabniki
- nadomeščanje na izposoji

Računalniški programi: napredno znanje MS Office aplikacij,  moduli v sistemu COBISS, poznavanje orodij za oblikovanje predstavitev, spletno komuniciranje.

Funkcionalna znanja in ostale zahteve: komunikacijske in organizacijske sposobnosti, sposobnost timskega dela, samoiniciativnost, kreativnost in zanesljivost, odgovornost pri prevzemanju nalog in vestnost pri delu.


Rok za prijavo: od 2. 12. 2019 do 16. 12. 2019          
kandidat posreduje prošnjo,  CV in dokazilo o izobrazbi
kandidat lahko vlogo posreduje po elektronski pošti

Delovno razmerje: zaposlitev za določen čas 1 leta, s poskusno dobo 3 mesecev, občasno izmensko delo.

»Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.«

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Klemen Izda
Telefonska številka: 01/ 58 05 137
E-mail: