Datum objave: 03.12.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva cesta 6, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto:
Šifra DM: J016037 – STROKOVNI DELAVEC – VI-0, M/Ž
na Katedri

Število razpisanih delovnih mest: 1,
Šifra delovnega mesta: J016037,
Tarifni razred: VI,
Plačna podskupina: J1,
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas (40 ur/ teden oz. 8 ur dnevno)
Trajanje zaposlitve: določen čas do 31.12.2021
Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:
- višja strokovna izobrazba naravoslovne ali družboslovne smeri, višješolska izobrazba (prejšnja) naravoslovne ali družboslovne smeri, 
- znanja za uporabo računalniških programov, organizacijske sposobnosti, komunikativnost.

Opis dela in nalog:
Splošni opis:
- izvajanje, usmerjanje in usklajevanje strokovno-administrativnega dela
- izvajanje  postopkov povezanih s področjem dela
- vodenje raznih kartotek , evidenc, zapisov
- priprava, urejanje, kniženje ali vzdrževanje  raznih gradiv, arhivov in dokumentacije
- arhiviranje dokumentacije
- obveščanje in informiranje
- spemljanje vseh vrst razpisov in poznavanje pravnih prepisov s področja dela
- sodelovanje pri drugih delih, ki vsebinsko sodijo v okvir delovnega mesta po nalogu tajnika oziroma vodje organizacijske enote

Podrobnejši opis:
- opravljanje tajniških del na katedri
- razporejanje pošte
- urejanje dokumentacije na katedri, za pedagoško in raziskovalno delo
- pisanje zapisnikov
- dajanje informacij strankam
- vodenje različnih evidenc in kartotek  na katedri
- korespondenca v angleškem jeziku (tuje akademsko osebje, študentje, univerze,
    raziskovalne organizacije, podjetja, institucije EU, ...).

Datum objave: 03.12.2019

Rok za prijavo: 14 dni, od 03.12.2019 do vključno 17.12.2019

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo po pošti na naslov:UL Fakulteta za strojništvo,
Kadrovska služba
Aškerčeva cesta 6, 1000 Ljubljana

Kontaktna oseba na članici:
Ime in Priimek:  Mateja Pustotnik, telefonska številka: 01 477 1 141