Datum objave: 04.12.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

Razpisano delovno mesto:
Šifra DM: H019001 – Asistent z doktoratom IX-0 (m/ž)

(Registrska številka objave na ZRSZ: NS29763)

Število razpisanih delovnih mest: 1,
Šifra delovnega mesta: H019001,
Tarifni razred: IX,
Plačna podskupina: H1,
Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas – 1 ura/tedensko (2,50%) nad polnim delovnim časom (dopolnilno delo)
Trajanje zaposlitve: določen čas od 01.01.2020  do 30.06.2022,
Delovne izkušnje: 1 leto.
Poskusno delo: 3 mesece.

Pogoji za opravljanje dela:
- doktorat s področja matematike,
- habilitacijski naziv asistenta ali višji iz področja matematika, sprejet na UL,
- inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti,
- znanje enega svetovnega jezika, znanje za uporabo računalniških programov,

Opis dela in nalog:
- znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah (J1-1692 Barvanja, dekompozicije in pokritja grafov),
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
- pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz,
- sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju,
- pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala,
- izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Datum objave:.04.12.2019

Rok za prijavo: 3 delovne dni, od 04.12.2019 do 09.12.2019

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL Fakulteta za matematiko in fiziko,
Kadrovska služba 
Jadranska 19, 1000 Ljubljana

ali

na elektronski naslov:

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ivana Jug
Telefonska številka: 4766-513
E-mail: