Datum objave: 04.12.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

 


Članica: Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113,1000 Ljubljana
Razpisano delovno mesto: RAZISKOVALEC, (H017004), M/Ž
1.  Zaposlitev za:
 a) določen čas, predvidoma 1. 1. 2020 do 31. 8. 2020 (8 mesecev), s polnim delovnim časom, s trimesečno poskusno dobo

2. Pogoji za opravljanje dela:
a) zahtevana izobrazba:
- izobrazba s področja arhitekture, računalništva ali matematike, fizike, elektrotehnike, strojništva 2. bolonjske stopnje

b) zahtevana znanja:
- Izkušnje z diseminacijo na raziskovalnih projektih, organizacije sestankov;
- Izkušnje z načrtovanjem pametnih, z umetno inteligenco podprtih okolij v gradbeništvu;
- Izkušnje pri delu na projektih Obzorja 2020.

3. Kratek opis dela in nalog:
Raziskovalno delo je na EU projektu DECENTER (H2020).
Delovne naloge:
- razvoj koncepta in primera aplikacije za pametno in varno gradnjo,
- diseminacijske aktivnosti,
- pisanje člankov, urejanje in pisanje dokumentacije in poročil za projekte,
- prezentacije in
- sodelovanje na projektnih sestankih.

4. Rok za prijavo: do 9. 12. 2019

5. Prijava:
Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov z obveznim pripisom: «Raziskovalec-3 DECENTER«.
Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu z pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje.
UL FRI si pridružuje pravico, da ne zapolni vseh razpisanih delovnih mest.

6. Kontaktna oseba na članici:
Mateja Ravnik
Tel.: 01/4798-114
e-mail: