Datum objave: 04.12.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta


JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT (m/ž)
na Oddelku za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje
št. razpisanih delovnih mest: 1 šifra del. mesta: D010001 tarifni razred: VII/2
za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

2. Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) na področju grafike
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) na področju grafike

Veljaven habilitacijski naziv:
asistent za habilitacijsko področje Informacijska in grafična tehnologija
ali izpolnjevanje pogojev za pridobitev habilitacijskega naziva asistent za področje informacijske in grafične tehnologije. V tem primeru je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. Kandidat mora priložiti izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), poznavanje fotografskih tehnik, izkušenost na področju fotografskih praks, poznavanje ustrezne programske opreme (napredna obdelave bitne in vektorske grafike, priprava dokumentov za tisk) znanje tujega jezika, smisel za vizualne komunikacije.

Delovne izkušnje: 1 leto

Poskusno delo: 3 mesece

3. Kratek opis dela in nalog:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno-raziskovalno delo na področju stroke,
- skrbi, da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
- stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: 3 dni do 9.12.2019.

Pisne vloge z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL, Naravoslovnotehniška fakulteta Kadrovska služba
Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana